Questions and answers

Jaka powinna być odległość zaparkowanego samochodu od wejścia do garażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jakich zmian w statutach szkoły ponadgimnazjalnej należy dokonać po reformie systemu oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie obowiązki ma spółka nabywająca akcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe po stronie przechowawcy i spółki rodzi umowa przechowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe w SKOK wywoła sprzedaż wierzytelności własnych z tytułu udzielonych pożyczek wraz z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie zmiany w zakresie tworzenia funduszu ZFŚS obowiązują od 1 stycznia 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaki jest zakres działalności spółek jakie może tworzyć województwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2017 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak należy rozliczyć podatkowo przekazanie budynku na cele budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczać transakcje pomiędzy spółką cywilną, a wspólnikiem prowadzącym działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT umowę barterową zawartą z celebrytą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę reklamy świadczoną w Czechach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ustalać limit cen transakcyjny przy kilku umowach tego samego rodzaju?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy upływa termin 6 - miesięcznego urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kto jest objęty zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68a u.p.d.o.f.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakim terminie pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

W jaki sposób należy potraktować działalność statutową odpłatną ustalając wskaźnik preproporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy były pracownik nabędzie prawo do przyznania świadczenia przedemerytalnego przez ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy i w jaki sposób podatnik może odzyskać VAT od niezapłaconej przez kontrahenta faktury z lutego 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy jest możliwa wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc w następnym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy jeżeli czyn karalny został popełniony kilka razy skutecznym jest złożenie jednego czynnego żalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy koszt promesy kredytowej stanowi koszt pośrednio związany z uzyskiwanymi przez podmiot przychodami?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy można odmówić dożywiania dzieci w szkole, jeżeli rodzina posiada środki finansowe na zapewnienie posiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można w okresie zawieszenia działalności gospodarczej wynająć środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można zatrudnić w firmie pracownika, na podstawie dwóch odrębnych umów o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy należy odprowadzić składki ZUS od nierezydenta z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na nowym pracodawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia do PIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy niewypłacone alimenty należy wliczyć do dochodu osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy opłata weryfikacyjno-marketingowa jest pośrednim kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT w momencie otrzymania faktury za wynajem maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podczas pracy na wysokości z wykorzystaniem drabin należy stosować szelki bezpieczeństwa i hełm?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy pracodawca może odstąpić od sporządzenia dokumentacji powypadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę od nowego roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy pracownikowi, który w danym miesiącu nie wykonywał telepracy należy wypłacić dodatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy szkolne schronisko młodzieżowe może posiadać filie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości istnieje obowiązek dokonania dopłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy wydatek na wykonanie dokumentacji budowlanej może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zakład budżetowy nieposiadający osobowości prawnej zobowiązany jest do raportowania do KOBIZE?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak amortyzować lokal, który po nabyciu należało zmodernizować?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka stawka VAT powinna być stosowana przy sprzedaży suplementów diety i odżywek dla sportowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak często można przyznawać zasiłek celowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jakie informacje powinna zawierać instrukcja na wypadek awarii gazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie składki ZUS i w jakiej wysokości musi zapłacić pracodawca zatrudniający swojego syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jaki obowiązuje tygodniowy czas pracy przy umowie o pracę na stawce godzinowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne