Questions and answers

Czy w przypadku śmierci osoby upadłej można adresować decyzje na podatek od nieruchomości na syndyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w przypadku zakupu nieruchomości należy złożyć deklarację na PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w regulaminie wynagradzania można zastrzec, że dodatek motywacyjny jest wypłacany wszystkim nauczycielom?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej powinni zapłacić PCC od powiększenia wkładów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w świadectwie pracy należy zamieścić informację o przyczynach nieprzedłużenia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wypowiedzenie jest skuteczne, jeżeli informacja o objęciu ochroną związkową dotarła do pracodawcy kilka dni później?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy zakład budżetowy może być małym podatnikiem na gruncie ustawy o CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zatrudnienie cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z dostępem do rynku pracy należy zgłaszać w urzędzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zleceniodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy co najmniej raz w miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Do kogo należy wysłać upomnienie albo informację o niewypełnieniu obowiązku wynikającego z przyjętego układu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaka jest minimalna temperatura pracy na wolnym powietrzu zimą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak amortyzować lokale mieszkalne po przekształceniu najmu prywatnego w działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaka stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży drewna opałowego, tarcicy oraz drewna konstrukcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować montaż okien i mebli u osób fizycznych w Szwajcarii oraz krajach UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować najem mieszany nieruchomości w ramach najmu prywatnego, jeśli najemcą jest ambasada?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakich czynności powinien dopilnować podatnik w chwili zamknięcia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie metody referencyjne należy brać pod uwagę dla azotu ogólnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jakimi stawkami podatku od nieruchomości opodatkować grunty i budynki w przypadku zawieszania działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy wykazać wartość środków trwałych w przypadku ich nieodpłatnego wycofania z działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownicy powracającej z urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać nagrody w konkursie dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rolnik niebędący podatnikiem VAT powinien udokumentować zakup paszy i bydła od innego rolnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak rozliczać działalność związana z hodowlą koni wyścigowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczać karty Multisport?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty usług wykonywanych na rzecz spółki przez jej wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczać pracownika, który przebywa w Hiszpanii ponad 183 dni w roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup kalendarzy od kontrahenta z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczyć wymianę udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie za "wypożyczenie" akcji w celu zabezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak zaksięgować pierwszą pomoc de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak zaksięgować podatek od nieruchomości zapłacony w poprzednich latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak zakwalifikować poszczególne wydatki związane z budową oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Geliński Piotr | Aktualne

Kiedy należy przystosować stanowisko pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Kiedy ująć w PKPiR faktury otrzymane w styczniu, wystawione za grudzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto powinien rozliczyć koszty likwidacji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto powinien wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników placówki likwidowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Na jakich zasadach podatnik może zrezygnować ze statusu czynnego podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Na kim spoczywa obowiązek przekazywania informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Od kiedy należy naliczyć opłatę za gospodarowanie odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Od kiedy należy przyznać zasiłek celowy lub okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Po jakim kursie podatnik powinien przeliczyć import towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jakich miejscach powinny zostać zainstalowane urządzenia do rejestracji czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jakiej sytuacji budowle wchodzące w skład viaTOLL powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy przyznać dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jakim zeznaniu ująć przychody z najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem niepedagogicznym, zatrudnionym na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy naliczyć opłatę podwyższoną za nielegalne wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy wypłacić wynagrodzenia za grudzień dla odchodzących pracowników jednostki budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób opodatkować VAT usługę przebudowy wyciągu krzesełkowego w Polsce, wykonaną przez firmę z Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca powinien zrekompensować pracownikowi pracę w święto?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

W którym momencie płatnik powinien zastosować 32% stawkę podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy część kwoty nie odzyskana od wierzyciela może być kosztem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy limit 2.000.000 euro do prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy już roku 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy nieodpłatne zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy te kwotę mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2017 r., Mięsok Anna | Nieaktualne

Czy zasiłek okresowy można przyznać osobie przebywającej w Ośrodku Terapii i Rehabilitacji Uzależnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaka jest minimalna wysokość, na której można zawiesić oświetlenie w hali produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż po zakończeniu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak szczegółowa powinna być nazwa i zróżnicowanie towarów podlegających spisowi z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR należy ująć zakupione części samochodowe zużyte w trakcie remontu pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie akty prawne regulują zagadnienie przenośników stosowanych w halach produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jaki limit jednorazowej amortyzacji przysługuje na rok 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Na jakich zasadach może się rozliczać osoba prowadząca kancelarię komorniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy odpisy na ZFŚS można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne