Questions and answers

W jakich przypadkach wójt może negatywnie zaopiniować wykonane prace rekultywacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jakim terminie ulega przedawnieniu prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy prawidłowo wyliczyć czas pracy kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczać przejazdy między dwoma miejscami pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować zakup białych certyfikatów na gruncie nowej ustawy o efektywności energetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

W którym momencie należy dokonać korekty przychodu w związku ze zwrotem towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co należy zrobić, jeżeli poprzedni pracodawca nieprawidłowo obliczył wymiar urlopu przysługujący pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy alimenty należy odliczyć od dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy dyrektor może rozwiązać umowę z nauczycielką i wypłacić jej odprawę w związku z likwidacją szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy faktura kosztowa za kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia może być zaliczona do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy faktury wystawiane do sprzedaży udokumentowanej również paragonem należy wykazywać w plikach JPK-VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy jest możliwość rozliczenia w kosztach wierzytelności nieściągalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jeżeli sprzedaż będzie na niskim poziomie, należy skorygować VAT i zrezygnować z odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy koszt polisy i ustanowienia hipoteki jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy można przyznać świadczenie wychowawcze, jeśli jedno z rodziców jest cudzoziemcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można ująć w kosztach ubezpieczenie samochodu mimo braku faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy na czas trwania podróży służbowej ma wpływ zmiana czasu z letniego na zimowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nadwyżki z funduszu remontowego spółdzielnia powinna zgłosić do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy nauczyciel może skorzystać z godzin opieki nad dzieckiem w szkole, gdzie uzupełnia swój etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy opodatkowanie nieodpłatnego przekazania upominków można udokumentować poleceniem księgowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy OPS ma obowiązek zawiadomienia wnioskodawcę o terminie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy otrzymanie zachowku może skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy podatnik, poza zgłoszeniem VAT-R, powinien również złożyć VAT-Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik może dobrowolnie zaprzestać amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy podwykonawcom przysługuje nowa ulga badawczo-rozwojowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracodawca może być zwolniony z obowiązku zwoływania posiedzeń komisji bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Czy pracownik powracający z urlopu rodzicielskiego powinien wykorzystać zaległy urlop do końca września?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy sponsor może odliczyć 50% VAT od zakupu samochodu i od kosztów utrzymania samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy spółka może dokonać rozliczenia VAT z faktur zakupowych dotyczących świadczeń podlegających refakturowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy strata powstała w wyniku kradzieży może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wartość pakietów medycznych będzie stanowiła fundusz osobowy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa może żądać opłaty miesięcznej za zamontowany na balkonie klimatyzator?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy wykonawca może zawrzeć umowy z podwykonawcami po upływie terminu realizacji zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Czy w związku z wyegzekwowaniem wierzytelności, powstanie obowiązek podatkowy na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy zamawiający przewidując zamówienia dodatkowe musi je zlecić podmiotowi, który wykonał zamówienie podstawowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługi polegające na wykonaniu tunelu PKD 42.13.Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do podawanych kawy, herbaty, napojów bezalkoholowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy policzyć dane do JPK, gdy rok obrachunkowy jest wydłużony lub gdy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy rozliczać czas pracy pracownika, który łączy pracę z urlopem rodzicielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż lokali wybudowanych na działce należącej do jednego z małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak powinien postąpić organ, gdy wpłaty na poczet spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych są niepełne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki na miejsca parkingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak ustalić moment, od którego pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak wycenić nieodpłatnie otrzymany towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usług pośrednictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT dla dostawy towarów, dla której określono świadectwa płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT dla usług przyjęcia odpadów do zagospodarowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje prawo do dofinansowania wypoczynku z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne