Questions and answers

Czy można udzielić zamówienia in-house, jeśli jego przedmiot nie wchodzi w zakres działalności wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy na gruncie obowiązującego prawa możliwa jest rezygnacja z tworzenia ZFŚS na rzecz wypłaty świadczeń urlopowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy od 1 stycznia 2017 r. ROD powinny uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy od 1 stycznia 2017 r. wspólnoty mieszkaniowe powinny ubiegać się o zezwolenie na usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy organizacja turnieju, na którym jest bilet wstępu, wiąże się z obowiązkiem rejestracji jako podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy organ może stwierdzić nieważność decyzji przyznającej zasiłek rodzinny, która została wydana 10 lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ może udzielić pozwolenia na nadbudowę budynku, która przekracza linię zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy pierwsze zwolnienie z prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych będzie dotyczyło rozliczenia za 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik, który zamierza rozpocząć sprzedaż paliwa musi zarejestrować się jako czynny podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek skorygowania VAT jeśli świadczący nie zrealizował zaliczkowanej czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć podatek naliczony od refakturowanych kosztów wydarzenia kulturalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od faktury zakupu komputera?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik prowadzący działalność w zakresie usług projektowych musi zarejestrować się jako podatnik VAT czynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zgłosić fakt utworzenia ZFŚS urzędowi pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownicą powracającą z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy pracodawca powinien wydać świadectwo pracy, w przypadku zawarcia porozumienia pomiędzy zakładami o przejęciu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy pracownik łączący urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy może pełnić dyżur medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który podjął pierwszą pracę przysługuje wynagrodzenie w kwocie równej 80% minimalnego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy prezent okolicznościowy wręczony pracownikowi odchodzącemu na emeryturę podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy produkcja konstrukcji stalowych pod domki letniskowe podlega opodatkowaniu VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przyłącze wraz z urządzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy regulamin wynagradzania może być ujęty w kilku dokumentach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy rolnik będący podatnikiem VAT może oprócz działalności rolniczej prowadzić działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy są przewidziane sankcje karne za przekroczenie limitu płatności w obrocie gotówkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy SP ZOZ może wypłacić wynagrodzenia w formie nagród z zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy strony umowy zlecenia mogą przedłużyć czas jej obowiązywania zawierając aneks do umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy u biorącego w używanie odcinka kanalizacji oraz wodociągu rodzi obowiązek pod kątem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy usługi parkingowe oraz reklamowe mogą być zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy uzyskiwanie przychodów z najmu opodatkowanych w formie ryczałtu należy ewidencjonować na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wartość zamówienia na budowę drogi i na obsługę prawną tej inwestycji należy szacować łącznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji firma jest wprowadzającym pojazd na rynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w przypadku 13-tki należy naliczać koszty i ulgę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w przypadku rezygnacji z bycia podatnikiem VAT należy zwrócić odliczony wcześniej VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne