Questions and answers

Po jakich wodach można pływać zarejestrowaną w starostwie łodzią?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

QA126200

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Mięsok Anna | Nieaktualne

W jaki sposób powinna być udokumentowana i wykazana sprzedaż kart pre-paid na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób udzielić zamówienia na usługi, które nie zostało przewidziane w planie zamówień?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

W jaki sposób wybiera się przewodniczącego komisji socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób związek sportowy powinien rozliczać VAT od zakupów odzieży sportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy zakupie towarów z odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co należy rozumieć pod pojęciami użytymi w m.p.z.p. tj. baza, skład?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy agencja opiekunek dla dzieci i osób starszych musi być od początku działalności podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy agent ubezpieczeniowy może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT na mocy art. 113 ust. 1 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy biegły rewident prowadzący działalność gospodarczą musi być podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy biuro informacji gospodarczej ma prawo żądać podania numeru PESEL użytkowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy budynek gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy do umowy dzierżawy stosuje się minimalną stawkę godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy fundacja uzyskująca przychód z wydania przewodnika może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy koszt zakupu zlikwidowanych towarów będzie kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy lekarz świadczący usługi medyczne będzie obowiązany zarejestrować się jako podatnik VAT czynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy mogę być podatnikiem VAT niebedąc przedsiębiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy możliwe jest dokonanie podziału, skoro w wyniku podziału nie można znieść współwłasności na budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy można przyznać asystenta rodziny samotnej osobie pełnoletniej w trudnej sytuacji życiowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy można rozpatrzyć pozytywnie wniosek o stypendium szkolne, który wpłynął do placówki po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można udzielić zamówienia in-house, jeśli jego przedmiot nie wchodzi w zakres działalności wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy na gruncie obowiązującego prawa możliwa jest rezygnacja z tworzenia ZFŚS na rzecz wypłaty świadczeń urlopowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy od 1 stycznia 2017 r. ROD powinny uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy organizacja turnieju, na którym jest bilet wstępu, wiąże się z obowiązkiem rejestracji jako podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy organ może stwierdzić nieważność decyzji przyznającej zasiłek rodzinny, która została wydana 10 lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ może udzielić pozwolenia na nadbudowę budynku, która przekracza linię zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy pierwsze zwolnienie z prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych będzie dotyczyło rozliczenia za 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik, który zamierza rozpocząć sprzedaż paliwa musi zarejestrować się jako czynny podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek skorygowania VAT jeśli świadczący nie zrealizował zaliczkowanej czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć podatek naliczony od refakturowanych kosztów wydarzenia kulturalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od faktury zakupu komputera?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik prowadzący działalność w zakresie usług projektowych musi zarejestrować się jako podatnik VAT czynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne