Questions and answers

Czy pracodawca może w równoważnym systemie czasu pracy w kilku dniach wydłużyć pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy od drugiego semestru można nauczycielowi zwiększyć wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie wymagania musi spełniać odzież w zakładach spożywczych, w których obowiązują normy HACCP i BRC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy osoba fizyczna może zatrudnić swojego małżonka na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy można wydać decyzję o zakończeniu rekultywacji w kierunku innym niż rolny i leśny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób realizować procedurę "Niebieskiej Karty", jeżeli rodzina przebywa za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Który organ jest właściwy w sprawie wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zapis o budowie wbudowanego parkingu podziemnego dla hali sportowo-widowiskowej jest obowiązujący?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy przesyłanie wyników badań laboratoryjnych pacjentowi drogą elektroniczną wymaga jego pisemnej zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy siostrze przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na brata, skoro rodzice żyją?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek rodzinny, z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jaki sposób wyznaczyć pracownikowi strefę bezpieczną na trasie ruchu kołowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jak prawidłowo powinna wyglądać ewidencja księgowa likwidacji, odzysku i zwrotu wyrobu gotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć zakup budynku wybudowanego na cudzym gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy samo wystąpienie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ-u obliguje do sporządzenia programu naprawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia dotyczącego szkoleń w formie e-learningu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę może stanowić kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy dopłaty rolnicze powinno się uznawać jako dochód jednorazowy w pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Na jakie przepisy należy zwrócić uwagę przy udzielaniu koncesji na wydobywanie kopaliny leczniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa pokrycia kosztów rehabilitacji określonych w porozumieniu z innym powiatem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy zakład, który posiada ujęcia wody podziemnej, powinien mieć ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa powinna naliczyć odsetki od zaległości od należności cywilno-prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy ująć wyemitowane obligacje zgodnie z bankowym planem kont?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Czy burmistrz może wydać decyzję środowiskową na rzecz własnej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować system szkoleń złożony z komputerów i programów szkoleniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak dokonać korekty zeznania PIT-28?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać u pracownika przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie są konsekwencje prawne niewykonanie przez dłużnika alimentacyjnego obowiązku rejestracji w urzędzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za usługi z przeniesieniem praw autorskich mogą być określone w stawce godzinowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy nowotworzony statut 8-letniej szkoły podstawowej oraz przedszkola uchwala wyłącznie rada pedagogiczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy zmiana systemu wynagradzania wiąże się z koniecznością ponownego skierowania na szkolenie wstępne bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jakie są skutki finansowe przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy czas dojazdu pracownika do miejsca oddelegowania w dniu wolnym od pracy jest wliczany do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak ująć zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-28S?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien opłacić składki na FP, jeśli pracownik otrzymał wynagrodzenie za dwa miesiące pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Skąd wynikają różnice w upoważnieniach do kontroli podatkowych prowadzonych przez ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Królikowska Joanna | Nieaktualne

Czy zakupy od osób fizycznych na cele związane z działalnością podlegają opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła sprzedaż lub darowizna środków trwałych na rzecz syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Z jaką chwilą osoba fizyczna staje się wspólnikiem spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy każdy z podatników, który składa deklarację, zobowiązany jest wykazać w niej całą nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki z ZFRON dotyczące firmy, a nie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy na dziecko przysposobione przysługują świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy osobie fizycznej można wydać zezwolenie na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę dot. zakupu towarów przeznaczonych na darowiznę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Masłowska Małgorzata | Aktualne