Pytania i odpowiedzi

Czy wydatki na szkolenie dla grupy sprzedażowej można ująć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie przepisy regulują wysokości od podłogi, według której należy oznaczać nośność stojaka?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach odstępne zapłacone w celu możliwości najmu lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto powinien zapewnić transport dziecka ze szpitala do domu dziecka, zgodnie z postanowieniem sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy samorządowa instytucja kultury może z dotacji podmiotowej wypłatę nagród w zorganizowanym konkursie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak rozliczyć wyliczoną przez UC różnicę "in plus" należności celnych w przywozie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wpłacane wpisowe stanowi przychód stowarzyszenia, które organizuje zawody sportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, któremu zmniejszy się wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy pomiary pyłów azbestu albo krokydolitu dokonuje się zawsze przed i po zakończeniu prac?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT przyjąć zautomatyzowane stanowisko do wkręcania wkrętów M3,5 i M4 w tulejki i kołki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy obowiązkowe badanie dla kandydata na kuratora sądowego można uznać za badanie wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może zaliczyć do kosztów środki przekazane na wynagrodzenie przewodniczącego związku zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wypłacone odszkodowanie oraz poniesione koszty procesowe stanowią koszt uzyskania spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy urząd może na wniosek żony wydać zaświadczenie o gruntach męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien mieć dogoterapeuta pracujący w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy zakład pracy ponosi odpowiedzialność za wypadek podczas pikniku organizowanego na terenie parkingu firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy przełożony może pozwolić wyjść pracownikowi poza zakład zapalić papierosa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy rachunki za umowę zlecenie wystawiane przez zleceniobiorcę powinny mieć nadany numer?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy opodatkować przedstawioną transakcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy nauczyciele uczący w przedszkolu powinni sporządzać plan roczny i miesięczne plany dla danego oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy dłużnikowi alimentacyjnemu można umorzyć same odsetki pod warunkiem spłaty głównej należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wiata i budynek magazynowy stanowią inną kategorię obiektu niż stacja paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Kiedy należy ująć w rejestrze sprzedaży fakturę za częściowe wykonanie zamówionych części?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto będzie stroną w postępowaniu o zalewanie sąsiedniej nieruchomości: deweloper czy właściciele domów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy powinna być wystawiona faktura, a kiedy rachunek uproszczony w przypadku prac budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy rozliczać podróże pracownika mobilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zakład budżetowy ma prawo odliczenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć w podatku VAT opisane transakcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy udzielić dnia wolnego za 11 listopada?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy można dokonywać potrąceń z ekwiwalentu urlopowego bez zgody pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek przygotowania dokumentacji do ustalenia kapitału początkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy prawidłowo zamierzamy ująć otrzymaną fakturę korygującą na bieżąco?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Co musi w praktyce zmienić zamawiający w związku z elektronizacją zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy po reformie oświaty punkt przedszkolny może być tworzony przy szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Piszko Agata | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić przychody i koszty związane z objęciem udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy usługi wymiany podkładów drewnianych na linii kolejowej mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Przez kogo powinien być podpisany czynny żal?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przedsiębiorca może wnioskować do firmy dłużnika o zwrot jedynie kwoty netto, skoro VAT już odzyskała?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy boisko Orlik wymaga prowadzenia książki obiektu i wykonywania przeglądów okresowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy można wydać pozwolenie na budowę instalacji gazowej przed legalizacją samowolnie dokonanej rozbudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy produkcja wyrobów tekstylnych wyklucza możliwość opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak należy prawidłowo obliczyć dochód w sytuacji, kiedy jego część jest do utraty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Do jakiej grupy i rodzaju sprzętu należy zaklasyfikować reklamy świetlne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy położna może pełnić funkcję położnej oddziałowej na izbie przyjęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2017 r., Choromańska Iwona | Aktualne