Questions and answers

Na jakich zasadach pracodawca powinien zatrudnić obywatela Chin, który będzie pracował w Chinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakiej odległości od sąsiedniej działki budowlanej należy lokalizować ścianę piwnicy budynku mieszkalnego jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

W jakim momencie przysługuje nam odliczenie VAT z tytułu zakupu usługi optymalizacji energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jakim terminie powinno być wysłane świadectwo pracy zakładając, że umowa była zawarta na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć przychód uzyskany z automatu do gier zręcznościowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób zamawiający powinien uwzględnić w protokole zamówienie społeczne o znacznej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Współczynnik VAT

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Za jaki okres pracodawca może wystawić świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem elementy konstrukcyjne, użytym w art. 29 ust. 2 pkt 1aa i 1b pr. bud?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Co należy zrobić z powstałą nadwyżką środków obrotowych przy likwidacja zakładu budżetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy będzie możliwe wypowiedzenie przez pracodawcę umowy ze względu na likwidację stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Czy czynności polegające na wykańczaniu budynku mogą być wykonane w ramach umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy darowizna nieruchomości na rzecz córki będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy delegując pracownika do pracy poza Europę, pracodawca ma obowiązek skierowania go na dodatkowe badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy do limitu VAT wliczamy usługi świadczone na rzecz kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy wliczać wykorzystane godziny opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy do umowy sponsoringu mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy można odliczyć podatek naliczony od zakupu zestawów upominkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można odliczyć VAT naliczony od faktury zaliczkowej na przyszły czynsz za najem powierzchni sklepowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy można skorzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w oparciu o tzw. „udział procentowy obrotu”?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy można zlokalizować budynek na obowiązującej linii narożnikiem budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy należy zwiększyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli jest ona mniejsza od minimalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy na likwidację końcówki rowu melioracyjnego szczegółowego potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy na pracodawcy ciąży obowiązek rekompensaty pieniężnej z tytułu nieudzielenia odpoczynku pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy od umowy o dzieło należy opłacać składki do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy opłaty pobierane za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej od innych jednostek podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy osobę, która została powołana do odbycia kilkudniowych ćwiczeń rezerwy należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy podatnika obowiązuje limit na kasę fiskalną, czy firma będzie z niej zwolniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy podatnik sprzedający olejki liquidowe do e-papierosów musi rejestrować się jako czynny podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy potrącanie częściowej odpłatności za mieszkania pracownikom będzie podlegało VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy praca na stanowisku dyrektora ds. pielęgniarstwa jest wykonywaniem zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy pracodawca może określić wysokość wynagrodzenia pracownika w kwocie niższej niż wynagrodzenie minimalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może zawrzeć umowę o zakazie konkurencji z pracownikiem zatrudnionym na niepełny etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy pracodawca powinien wpłacić na rachunek ZFRON niezamortyzowaną część wartości początkowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik ma prawo decydować o niepotrącaniu przez pracodawców kwoty wolnej z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy pracownik może zostać zobowiązany do zwrotu kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który otrzymał wezwanie na ćwiczenia wojskowe przysługuje odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy przed wydaniem decyzji przyznającej świadczenia z FA, należy zakończyć postępowanie i dopiero wydać decyzję?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne