Questions and answers

Wykaz jakich ustaw i rozporządzeń należy przechowywać w aptece?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

W jaki sposób dokonać rozliczenia usług świadczonych w ramach grupy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy staż, od którego nie należy odprowadzać podatku, należy traktować jako dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Od kiedy należy zmienić odpłatność mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy na terenie zakładu pracy, na przejściach dla pieszych, wymagane są znaki poziome D-6?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy projekt i wydruk to koszty stworzenia materiałów reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wyjazdy na budowę za granicę RP stanowią podróż służbową czy oddelegowanie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto powinien uiszczać opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji, jeżeli beneficjent decyzji zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z użytkowanie substancji chemicznej sklasyfikowanej jako H341?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Co należy zrobić jeśli pracownica przerwie urlop wychowawczy, a nie ma salonu, w którym pracowała?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę na 1/4 etatu nie musi pracować codziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy po wypłacie premii należy przeliczyć podstawę z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jeżeli nie znamy daty wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ w przypadku ponownego zgłoszenia instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy nauczycielka przebywająca na urlopie rodzicielskim może mieć ograniczony etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jakim trybie można zmienić wysokość dodatku funkcyjnego kierownika administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający, gdy wykonawca nie podaje nazwy podmiotu, na rzecz którego wykonał usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Co zrobić z niewykorzystanym towarem, który został wywieziony do Niemiec celem wykonania na nim usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Czy dodatkowe kody PKD trzeba zgłosić do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy na formularzu ZUS KOA należy podać wszystkie okresy podlegania ubezpieczeniom?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Królikowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób wystawić refakturę za wydanie świadectw zdrowia dla świń?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy PINB może wstrzymać budowę z powodu braku dziennika budowy i zawiadomienia o rozpoczęciu budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej w placówce mogą funkcjonować dwa zarządy rady rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy spółka powinna wykazać VAT należny w miesiącu wystawienia faktury, z którą się nie zgadza?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy norma PN-EN ISO 13688:2013 jest wymogiem koniecznym do stosowania przy odzieży ochronnej dla spawaczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie skutki dla zwolnienia podmiotowego ma sprzedaż nieruchomości zwolniona przedmiotowo z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT uiszczenie opłat odszkodowawczych wynikających z łączącej strony umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT umowa barterowa zawarta między muzeum a fundacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Na jakich kontach ująć operacje gospodarcze związane z kapitalizacją odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy urząd skarbowy może wyrejestrować podatnika bez jego wiedzy z rejestru podatników unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy wykazać w ewidencji trzy faktury dotyczące jednego zakupu w ramach WNT wystawione tego samego dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy darowanie synowi określonej kwoty pieniężnej należy uznawać za dobrowolne alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można odmówić zatwierdzenia projektu robót geologicznych ze względu na ujęcie wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jak wyceniać gałki i czopki, które nie zawierają antybiotyku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Do jakiej kategorii obiektu należy zaliczyć biogazownię rolniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2017 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy w pracowni mikrobiologii, która pracuje w godzinach od 8:00 do 18:00, istnieje konieczność instalowania prysznica?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy dwumiesięczna przerwa przerywa bieg 33 miesięcy limitu umowy na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy najemca powinien najem samochodu osobowego wprowadzić do ewidencji środków trwałych w użytkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy w przypadku niezapłaconych faktur oznaczonych „metoda kasowa” należy stosować ulgę na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stacja transformatorowa wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2017 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Kiedy należy zwrócić wadium wykonawcy, którego oferta została odrzucona?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zamawiający ma obowiązek określić długość drogi przewidzianej do przebudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zamawiający żąda od wykonawcy oświadczeń, które wynikają z JEDZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne