Questions and answers

Czy przepisy określają czas działania poradni specjalistycznych w ramach umowy z NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Bogusiak Marta | Nieaktualne

Czy przyznać dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy przyznać świadczenie pielęgnacyjne, jeśli osoba przedłoży dokument o zawieszeniu wypłaty emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy rachunki pomocnicze założone w banku przez firmę transportową dla kierowców należy zgłosić do US?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy religia jest obowiązkowa w niepublicznej szkole podstawowej w klasach 1-3?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy ryczałtowiec, który miał przez cały 2020 r. zawieszoną działalność powinien złożyć PIT-28?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy sad wysokotowarowy jest obiektem produkcyjnym w przypadku wniosku o odłów zajęcy na jego terenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy sprzedaż kontenera wykorzystywanego do sprzedaży opodatkowanej VAT może być zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy starosta może potwierdzić w drodze decyzji możliwość wykonania decyzji przez zarządcę sukcesyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy umowa o zarządzanie PPK lub umowa o prowadzenie PPK wymaga kontrasygnaty skarbnika gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy umowa zlecenia może być wykonywana w wymiarze odpowiadającym czasowi pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wniosek o świadczenia rodzinne podlega dalszemu rozpatrzeniu, jeśli wnioskodawca, matka dzieci zmarła?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wydatki sfinansowane pomocą z tarczy antykryzysowej podlegają ujęciu w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wykonywanie sczepień populacyjnych pozwala spzoz na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy za godziny pracy ponadwymiarowej pracownik niepełnoetatowy może otrzymać czas wolnego od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zużyte ilości soli trzeba rozliczać w opłatach środowiskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Ile mogę maksymalnie potracić pracownikowi z wynagrodzenia na poczet zajęcia alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi, któremu kilka razy w roku zmieniano wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak fundacja powinna rozliczać się ze swoim oddziałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku z orzeczeniem zmniejszenia zapłaconej kwoty kary umownej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakie obowiązki w zakresie kadr i płac spoczywają na biurze rachunkowym po śmierci pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy prawidłowo oceniać zachowanie ucznia, który ma zdiagnozowane zaburzenia opozycyjno-buntownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak należy wyksięgować odpis aktualizujący środka trwałego w związku ze sprzedażą tego środka?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy wystawiać refaktury faktur zaliczkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak na poddruku umieścić informację, że uczeń ukończył w szkołę z wyróżnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak obliczyć dotację w lutym 2021 r. dla szkoły policealnej niepublicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję w której odbiorca otrzymuje tylko notę kredytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak traktować transakcje pomiędzy spółką cywilną i wspólnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie zasadnicze, od którego pracodawca ma potrącać składki związkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak właściwie policzyć dochód pracownika młodocianego do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak wyliczyć cenę 1 kwh do ryczałtu do dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak wypełnić PIT-36L przy opłacaniu zaliczek uproszczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zaprezentować w bilansie wniesione dopłaty do kapitału, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Kiedy powinien zakończyć się prawidłowo staż nauczyciela zatrudnionego na czas roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne