Questions and answers

Czy do limitu 200.000 zł obrotów należy przyjąć w stowarzyszeniu wszystkie przychody, także dotacje i dopłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy do umowy dzierżawy stosuje się minimalną stawkę godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy fundacja uzyskująca przychód z wydania przewodnika może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy koszt zakupu zlikwidowanych towarów będzie kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy leasingobiorca, który sprowadza auta z Korei, jest wprowadzającym na rynek krajowy baterie i akumulatory?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy lekarz świadczący usługi medyczne będzie obowiązany zarejestrować się jako podatnik VAT czynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy mogę być podatnikiem VAT niebedąc przedsiębiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy możliwe jest dokonanie podziału, skoro w wyniku podziału nie można znieść współwłasności na budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy można przyznać asystenta rodziny samotnej osobie pełnoletniej w trudnej sytuacji życiowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy można rozpatrzyć pozytywnie wniosek o stypendium szkolne, który wpłynął do placówki po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można udzielić zamówienia in-house, jeśli jego przedmiot nie wchodzi w zakres działalności wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy na gruncie obowiązującego prawa możliwa jest rezygnacja z tworzenia ZFŚS na rzecz wypłaty świadczeń urlopowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy od 1 stycznia 2017 r. ROD powinny uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy od 1 stycznia 2017 r. wspólnoty mieszkaniowe powinny ubiegać się o zezwolenie na usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy organizacja turnieju, na którym jest bilet wstępu, wiąże się z obowiązkiem rejestracji jako podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy organ może stwierdzić nieważność decyzji przyznającej zasiłek rodzinny, która została wydana 10 lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy organ może udzielić pozwolenia na nadbudowę budynku, która przekracza linię zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy pierwsze zwolnienie z prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych będzie dotyczyło rozliczenia za 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik, który zamierza rozpocząć sprzedaż paliwa musi zarejestrować się jako czynny podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek skorygowania VAT jeśli świadczący nie zrealizował zaliczkowanej czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć podatek naliczony od refakturowanych kosztów wydarzenia kulturalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od faktury zakupu komputera?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik prowadzący działalność w zakresie usług projektowych musi zarejestrować się jako podatnik VAT czynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zgłosić fakt utworzenia ZFŚS urzędowi pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownicą powracającą z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien wydać świadectwo pracy, w przypadku zawarcia porozumienia pomiędzy zakładami o przejęciu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy pracownik łączący urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy może pełnić dyżur medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który podjął pierwszą pracę przysługuje wynagrodzenie w kwocie równej 80% minimalnego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy prezent okolicznościowy wręczony pracownikowi odchodzącemu na emeryturę podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy produkcja konstrukcji stalowych pod domki letniskowe podlega opodatkowaniu VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przyłącze wraz z urządzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy regulamin wynagradzania może być ujęty w kilku dokumentach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy rolnik będący podatnikiem VAT może oprócz działalności rolniczej prowadzić działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy są przewidziane sankcje karne za przekroczenie limitu płatności w obrocie gotówkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne