Pytania i odpowiedzi

Jak liczyć odsetki za zwłokę w przypadku opóźnienia w złożeniu deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób powinna być dokumentowana sprzedaż bezrachunkowa w sklepie internetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy trzymiesięczne unijne szkolenie wlicza się do stażu pracy, od którego zależy wysługa lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

W jaki sposób ustalić koszt ze sprzedaży udziałów spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w związku z przeznaczeniem towaru handlowego na środek trwały należny sporządzić korektę deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakich zasadach górnik, który przepracował w kopalni 18 lat, może uzyskać prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Kiedy pracownica nabywa prawo do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy fundamenty wybudowane pod dzierżawiony zbiornik stanowią odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy według nowych przepisów pełnoletni uczniowie lub rodzice uczniów niepełnosprawnych muszą otrzymać kserokopię IPET-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT mają usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wykazać w dokumentach rozliczeniowych ZUS osobę współpracującą, która przebywa na zasiłku macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy podatnik, który świadczy usługi monitoringu samochodów musi posiadać kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Od kiedy przyznać pomoc w formie posiłku dla dziecka, jeśli wniosek został złożony w sierpniu 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

W jakim trybie następuje wypłata zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy firma posiadająca stację benzynową prawidłowo rozlicza VAT od paliw do samochodów oraz części i akcesoriów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować ulepszony budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy bank zobowiązany jest do udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową Policji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Kiedy i w jaki sposób firma sprzedająca towary podróżnym (TAXFREE) powinna dokonać korekty sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w umowie o pracę konieczne jest podanie dobowego wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób firma, która przekazuje odpady osobie fizycznej, powinna wypełniać kartę ewidencji odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy w skierowaniu na badania wstępne można podawać numer PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy sfinansowanie kursu językowego członkom zarządu generuje po ich stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę za voucher wystawioną przez firmę angielską?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy dochód spółki może być zwolniony z podatku dochodowego, jeśli w całości zostanie przeznaczony na cele fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto wystawia informacje PIT w przypadku przejęcia pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć koszt wybudowania komina, jeżeli dotyczy on dzierżawionej kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Co należy zrobić z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego w sytuacji zmiany świadczeniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2017 r., Paszkowski Artur | Aktualne

Kto powinien dokonać przeliczeń na m3/s w obowiązujących pozwoleniach wodnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy gniazdka ścienne do prądu oraz włączniki i wyłączniki są sprzętem elektrycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Od kiedy przysługuje kobiecie prawo do świadczenia rodzicielskiego, jeśli dziecko urodziło się 2.08.2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jaka powinna być podstawa prawna wystawienia świadectwa pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy spółka, która przekroczyła przychód netto 5 mln euro jest zobligowana do zmiany urzędu skarbowego na wyspecjalizowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Co należy zrobić z decyzją, którą wydano na podstawie uchylonego w ustawie artykułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy spółka ma prawo do odliczania podatku naliczonego przy dokonywaniu zakupów finansowanych ze środków ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy koszty zatrudnienia członków zarządu są kosztem uzyskania przychodu dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy organizacja imprezy sportowej dla dzieci, podczas której przeprowadzana jest loteria jest czynnością opodatkowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Od kiedy podatnik będzie miał obowiązek przesyłania plików JPK-KPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dotacje podlegają ujęciu w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy szkoła może gotować obiady dla mieszkańców miasta opłacanych przez miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może ograniczyć wymiar zatrudnienia pracownicy powracającej ze zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak przenieść pracownicę w ciąży na inne stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy na pobór wody z rzeki do podlewania upraw rolnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Kto może prowadzić szkolenia okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy ogrodzenie wokół kortu tenisowego podlega amortyzacji sezonowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy sprzedaż swoim pracownikom wyposażenia podlega obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy zakup monitorów wraz z osprzętem można zakwalifikować jako ulepszenie zestawów komputerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak przeprowadzić przetarg na leasing samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne