Questions and answers

Czy jeżeli podatnik dostarcza towar do nabywcy, to przychód może wystąpić w dacie wysyłki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy koszt zakupu wyposażenia do mieszkania dla prezesa może stanowić koszt uzyskania przychodów spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy modyfikacja treści świadectwa pracy oznacza wydanie nowego świadectwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu fakturę za samochód zastępczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy należy wystawić świadectwo pracy pracownikowi na urlopie bezpłatnym, który został wybrany na starostę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Czy ortodonta może wybrać kartę podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy parafie obowiązane są składać sprawozdania Z-10?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy podatnik traci z dniem 1 stycznia 2017 r. prawo do kwartalnego rozliczenia w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy po zmianach w umowach zlecenia od 1 stycznia 2017 r. należy zmienić okres wypłaty za umowę na miesięczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy pracodawca może zatrudnić cudzoziemca, który czeka na uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik młodociany zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas udziału w zajęciach związanych z dokształcaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy spalanie gazów powstających w procesie pirolizy biomasy jest termicznym przekształcaniem odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy spółka komunalna należąca do gminy jest zamawiającym z sektora finansów publicznych, czy z sektora samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziału w wartości samochodu jest zgodna z przepisami VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do dochód budżetowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy uchylając decyzję przyznającą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, należy wskazać datę uchylenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej obowiązuje podczas kolejnej umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy urlopu wypoczynkowego można udzielić w trakcie urlopu dla celów naukowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy usługi doradcze powinny zwiększać wartość nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy w przypadku koordynacji świadczenia pielęgnacyjnego ośrodek ma obowiązek opłacania składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy w przypadku wypłaty trzynastki byłemu pracownikowi należy uwzględniać koszty uzyskania i kwotę wolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w zamówieniu na usługi społeczne o nieznacznej wartości zamawiający może dowolnie kształtować procedurę jego udzielenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zakup systemu nawigacji, opon zimowych oraz felg zwiększa wartość początkową samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zamawiający może przeprowadzić jedno postępowanie na budowę i wyposażenie budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć prasę do zgniatania papieru i folii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Ilu członków musi skupiać ogólnopolski związek zawodowy w danym zakładzie pracy by być reprezentatywnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Jaka jest procedura uzgodnienia prognozy z naczelnikiem urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na wynajem sprzętu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować przemieszczenie towarów do Egiptu na zlecenie holenderskiego podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie lata obrotowe należy brać pod uwagę przy ustaleniu statusu przedsiębiorcy w zakresie przekazywania JPK VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w przypadku powołania pracownika do odbycia służby przygotowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują zasady wykonywania map do celów projektowych terenów zamkniętych PKP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jakie są skutki aportu dla spółki z o.o. w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakim ubezpieczeniom podlega małżonek zatrudniony przez przedsiębiorcę na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo rozliczyć zabawę choinkową dla dzieci finansowaną z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak należy ustalić linię brzegu potoku, którego koryto zostało przełożone w związku z budową autostrady?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak obliczyć PCC w przypadku zamiany nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak określić limit 15.000 zł, który obowiązuje od stycznia 2017 r. przy transakcjach gotówkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne