Questions and answers

Czy zamawiający zobowiązany jest zamieścić na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert dodatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zmiany w przyjmowaniu gotówki dotyczą wszystkich klientów – także rolników płatników VAT i rolników ryczałtowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Do kogo gmina musi złożyć wniosek o rozgraniczenie własnych działek z nieruchomościami sąsiednimi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Węgrzyn Gabriel | Aktualne

Jaką stawką amortyzować komplet kół z oponami zimowymi do samochodu osobowego w leasingu operacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować refakturowanie opłaty za odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży soków rozlewanych do szklanek w restauracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do remontu mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie limity uprawniają podmioty powiązane do niesporządzania dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakim dokumentem należy potwierdzić doświadczenie zawodowe, jakie żona zdobyła w firmie męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jaki zakres danych powinna zawierać książka eksploatacji składowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak kwalifikować poszczególne środki trwałe składające się na instalację zasilania gazem ziemnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy opodatkować na gruncie VAT usługi szkoleniowe świadczone na rzecz podatników z UE i z państw trzecich?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy poprawnie zdefiniować placówkę opiekuńczo wychowawczą po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak obliczyć wymiar zatrudnienia nauczyciela, który pracował w szkole przez niecały miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak zrezygnować z dobrowolnego tworzenia ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za aktywację oraz dostęp do programu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT od faktury za usługi telekomunikacyjne od spółki z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien dokonać zmiany nazwy stanowiska pracy dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy pracownica po okresie wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy może złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy upływa termin uchybienia w zapłacie ZUS w związku z uzyskaniem SOD z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Kto jest zamawiającym - urząd marszałkowski czy województwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Których pracowników pełnosprawnych nie należy wliczać do stanu zatrudnienia na potrzeby wpłat do PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Na którym etapie procedury odwróconej można żądać próbek?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od kiedy nowo powstała organizacja związkowa może rozpocząć działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

W jaki sposób należy poprawnie wystawić świadectwo pracy dla nauczyciela zatrudnionego na umowę na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co należy uwzględnić ewidencji przepracowanych godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Co stanowi podstawę opodatkowania VAT w przypadku refaktury usługi ogłoszeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Co zrobić w przypadku, gdy w katastrze adres jednej ze stron postępowania opiewa o Stany Zjednoczone?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy automat vendingowy podlega jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy czynności wykonywane na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dla wykonania dachowej instalacji fotowoltaicznej należy uzyskać decyzję środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy firma francuska powinna posiadać dwa numery NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy infrastruktura drogowa wokół budynku zwiększa jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy istnieją przepisy regulujące kwestię wyposażenia gabinetu pielęgniarki w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy kandydat ubiegający się o zatrudnienie może zwrócić się o zwrot przesłanych dokumentów do celów rekrutacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy ksiądz posiada uprawnienia do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można umorzyć zaległości z tytułu kosztów upomnienia należności z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy można wezwać do uzupełnienia formularza zawierającego szczegółowy opis oferowanej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy można w ramach pomocy de minimis zaliczyć w koszty zakup części nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy na fakturze sprzedaży towaru objętego odwrotnym obciążeniem podatnik powinien umieścić również PKWiU?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy nauczyciel, który przepracował w szkole co najmniej 6 miesięcy ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy obowiązek złożenia PIT-28 dotyczy również podatników, którzy nie osiągnęli w danym roku przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy od nagrody wypłaconej cudzoziemcowi należy potracić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy odstępne za przejęcie praw do najmu lokalu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy odwołanie pracownika skutkuje wypłatą odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy ojcu, który łączy urlop rodzicielski z pracą przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy omyłkowe opuszczenie palety z towarem na nogę innego pracownika jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Majer Roman | Aktualne