Questions and answers

Czy w umowach na roboty budowlane należy stosować minimalną stawkę godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Banasik Paweł | Aktualne

Czy wykonawca musi przedstawiać referencje zamawiającemu, które dotyczą usługi wykonywanej na jego rzecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy w związku z wprowadzeniem pracy w nocy należy ponownie skierować pracowników na badanie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy zakup prawa do korzystania z ogródku działkowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, który nie uczestniczył w obowiązkowej wizji lokalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zamawiający może oszacować łącznie wartość zamówień, które będą realizowane w ciągu jednego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zasypanie ujściowego odcinka rowu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy zestawy upominkowe z logo firmy można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zmiana przepisów rodzi konieczność dostosowania oceny ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy z tytułu wynajęcia magazynu nieodpłatnie powstaje przychód w podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Ile i jak długich przerw powinni mieć pracownicy zatrudnieni jako spawacze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Jaka jest procedura likwidacji zespołu ekonomiczno-administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jaka jest wymagana odległość pochylni zjazdu do garażu podziemnego od granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jaką kwotę składki wykazać na PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jaką opłatę skarbową powinien pobrać organ w przypadku wydania zaświadczenia o objęciu działki UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji przyjąć do wyceny samochodu typu camper?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jaką umową powinna być objęta praca nakładcza?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak długo ważne jest stanowisko Sanepidu i PSP dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje niezłożenia przez pracownika deklaracji PIT-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie są podstawy prawne do wyłączenia z pozwolenia zintegrowanego instalacji energetycznego spalania paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Jaki jest termin na ewentualny sprzeciw stron w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, które pełnomocnik chce zawiesić?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Jaki kod odpadu należy nadać odpadom powstającym podczas prac remontowych jednostek pływających?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak odróżnić zamówienia z zakresu działalności kulturalnej od zamówień na usługi społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jak powinien postąpić psycholog w sytuacji powzięcia informacji o możliwości próby samobójczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak powinien postąpić zamawiający, jeśli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak powinien wyglądać prawidłowo wystawiony DPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić na potrzeby PIT wartość mieszkania otrzymanego w spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT świadczenia wzajemne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT transakcje na towarze przechowywanym poza Polską?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak przeprowadzić postępowanie powypadkowe w sprawie wypadku ucznia, wskutek którego nie doszło do powstania urazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak zamawiający ma postąpić w razie zastosowania zasady odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w ofercie wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy należy ująć fakturę korygującą dotyczącą zwrotu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy pobrane opłaty bankowe są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Kto jest zarządcą drogi powiatowej, jeśli w imieniu starosty działa zarząd dróg powiatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Kto może dokonać rekultywacji gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Kto odpowiada za szkodę powstałą na zjeździe wykonanym i użytkowanym bez zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Kto odpowiada za wykonanie rekultywacji terenów po dawnej eksploatacji kopaliny w przypadku, gdy koncesja wygasła w 2001 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Na jakich zasadach pracodawca powinien zatrudnić obywatela Chin, który będzie pracował w Chinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej odległości od sąsiedniej działki budowlanej należy lokalizować ścianę piwnicy budynku mieszkalnego jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

W jakim momencie przysługuje nam odliczenie VAT z tytułu zakupu usługi optymalizacji energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakim terminie powinno być wysłane świadectwo pracy zakładając, że umowa była zawarta na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć przychód uzyskany z automatu do gier zręcznościowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób zamawiający powinien uwzględnić w protokole zamówienie społeczne o znacznej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne