Questions and answers

Co oznacza "odpowiednie stosowanie" przepisów w trybie negocjacji bez ogłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy bieżące utrzymanie nieruchomości to pośrednie koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dla całej lakierni jako jednej instalacji powinno być wydane jedno pozwolenie zintegrowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy do obliczenia składnika zmiennego należy wliczyć kwotę ryczałtu za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy do usługi transportowej wraz z rozładunkiem HDS należy zastosować odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy firma może odprowadzać wody opadowe z nawierzchni utwardzonych do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy konwersja pożyczki na kapitał udzielonej w 2004 r. podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy korzystnie jest przejść na emeryturę pomostową i czy można samemu wyliczyć wysokość emerytury pomostowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy miał węglowy zakupiony przez samorządowy zakład budżetowy będzie opodatkowany podatkiem akcyzowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można udzielić nauczycielowi urlopu bezpłatnego w systemie godzinowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy można wydać decyzję o warunkach zabudowy w obrębie złoża na inny cel niż jego eksploatacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Król Lidia | Aktualne

Czy można wydać zaświadczenie o samodzielności lokalu dla budynku gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy można zastosować przepisy o zamówieniach społecznych do usług pocztowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy należy pobrać opłatę skarbową za wydanie tekstu ujednoliconego pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy na świadectwie pracy pracownika należy wpisać dwa okresy zatrudnienia, podając dwie różne umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy od zakupów związanych z użytkowaniem przyczepy, spółka może odliczyć 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy okresy pracy w gospodarstwie rolnym wlicza się do okresu, od którego zależą uprawienia emerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy pobieranie renty lub emerytury wyklucza wykonywanie pracy w charakterze pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podwyższony limit do 2 mln euro można odnieść do przychodów 2016 r. czy dopiero do przychodów za 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy po zlikwidowaniu zakładowej stacji paliw należy wymienić grunt?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracodawca może wstrzymać wypłatę wynagrodzenie w przypadku niedostarczenia zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy pracodawca może wystawić świadectwo pracy w piątek, jeżeli ostatnim dniem zatrudnienia jest sobota lub niedziela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownik, który przepracował u pracodawcy kilka dni nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy prokurent powinien zostać zgłoszony do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy przy zakupie wyrobów medycznych należy wymagać koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Bieńko Monika | Aktualne

Czy rozwiązanie umowy zlecenia rodzi obowiązek wystawienia świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Sobczak Michalina | Nieaktualne

Czy sporządzenie dokumentacji projektowej jest usługą czy robotą budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy układanie kostki brukowej należy opodatkować stawką VAT 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy uraz, do którego doszło wskutek ataku padaczki, można uznać za skutek wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy usługa prowadzenia biura dla taksówkarzy podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy warsztat naprawczy, w którym powstają odpady, stanowi instalację?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy w postępowaniach na usługi świadczone przez geodetów należy wymagać zatrudniania na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy wykonawca może uzupełnić i wyjaśnić dokumenty mailem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zamawiający zobowiązany jest zamieścić na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert dodatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zmiany w przyjmowaniu gotówki dotyczą wszystkich klientów – także rolników płatników VAT i rolników ryczałtowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Do kogo gmina musi złożyć wniosek o rozgraniczenie własnych działek z nieruchomościami sąsiednimi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Węgrzyn Gabriel | Aktualne

Jaką stawką amortyzować komplet kół z oponami zimowymi do samochodu osobowego w leasingu operacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować refakturowanie opłaty za odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży soków rozlewanych do szklanek w restauracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do remontu mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne