Questions and answers

Czy utworzoną w 2015 r. rezerwę celową bank może uznać za uprawdopodobnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy w planie zamówień publicznych zamawiający uwzględnia zamówienia społeczne o nieznacznej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy w przypadku zmiany nazwy stanowiska pracy należy ponownie skierować pracownika na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy wykonywanie działalności gospodarczej w różnych formach uprawnia do opodatkowania dochodów podatkiem liniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wysuszony osad należy kwalifikować jako paliwo alternatywne pod kodem 19 12 10?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zakład budżetowy gminy przekształconą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest zamawiającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy z ZFŚS można sfinansować zakup sprzętu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaklasyfikować ratowniczy zestaw hydrauliczny i jaką stawką go amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Ile wynosi okres przechowywania dokumentacji przetargowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jakie są zasady rocznej korekty struktury VAT w przypadku środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaki kurs waluty należy zastosować przy wycenie faktury eksportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaki status ma podatnik pod kątem obowiązku składania JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi kończącemu jednocześnie studia niestacjonarne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak na gruncie PIT potraktować zakup siodeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy oszacować wartość zamówienia na drobny sprzęt medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć niedobory i nadwyżki w apteczkach oddziałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak podjęcie zatrudnienia wpływa na prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak rozliczyć dochody uzyskane w czasie zawieszenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Kiedy można zaliczyć do kosztów ekwiwalent za urlop i odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy zrobić uzyskanie dochodu ze stosunku pracy w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może wprowadzić pracownikowi niewliczaną do czasu pracy przerwę w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy pracodawca może wydłużyć okres, z którego ustala się zmienne składniki przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy przedsiębiorca może ubiegać się o zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie przepustu pod drogą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Na jakim druku należy sporządzić wywiad środowiskowy w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Od kiedy centralny zamawiający ma obowiązek stosowania komunikacji elektronicznej w postępowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy specjalny zasiłek opiekuńczy nie należy się stronie, która została uprawniona do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jakich przypadkach posadzenie drzew w pasie 15 m od osi toru kolejowego uważa się za naruszenie przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jakiej formie pracodawca powinien poinformować pracownika o obowiązującym zakresie obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

W jaki sposób amortyzować nakłady remontowe poczynione w leasingowanej hali magazynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób należy ująć dochód uzyskany w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać przychód ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Z jakim terminem dyrektor powinien wprowadzić zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co oznaczają określenia H i P stosowane przy oznaczaniu substancji niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy dojdzie do przekazania obiektu na cele osobiste, które generować będzie obowiązek korekty odliczonego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów chronionych należy określić zgodnie z MPZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy dotychczasowe pełnomocnictwo UPL-1 jest aktualne do wysyłki JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy do ulgi B+R za 2016 r. możemy zaliczyć wszystkie wydatki płacowe poniesione za 2016 r., składające się na WNiP?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy fundacja, która wystawia faktury dla sponsorów prowadzi działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy i w jakiej wysokości nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy kierowca autobusu zatrudniony na podstawie umowy zlecenia powinien zostać skierowany na szkolenia BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy kondensat ze sprężarki można wprowadzać do kanalizacji miejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2017 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Czy miejsce składowania substancji niebezpiecznych musi być zagrodzone przed dostępem osób trzecich?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy można dokonać odstrzału komercyjnego żubra?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne