Questions and answers

Czy dyrektor może swoją decyzją przyznać pracownikowi wynagrodzenie wyższe, niż ustalone w układzie zbiorowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy darowanie udziałów w spółce cywilnej spowoduje utratę tytułu do świadczenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy liczyć okres wypowiedzenia w przypadku kilku zawartych po sobie umów na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić urlopu szkoleniowego w mniejszym wymiarze, niż wskazany w Kodeksie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy nowy wzór świadectwa pracy, obowiązujący od 1.06.2017 r., jest wzorem obligatoryjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy pracownik niepełnosprawny, który pracuje 8 godzin dziennie, powinien otrzymywać dodatek za pracę w nadgodzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy można zatrudnić emeryta na umowę o zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

W jaki sposób pracodawca powinien poinformować pracowników o terminie wypłacania prowizji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy KPO powinna być spójna z wystawioną fakturą za wykonanie przetworzenia odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób gmina powinna postąpić z odpadami zdeponowanymi na dzikich wysypiskach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy oskładkować wynagrodzenie w systemie prowizyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy urlop bezpłatny udzielony dla celów naukowych zalicza się do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy wezwanie do złożenia ofert dodatkowych w przetargu musi zostać opublikowane na stronie internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Czy na budowę magazynu o powierzchni około 800 m2 należy uzyskać decyzję środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Jakie punkty BHP powinny się znaleźć w kontroli dotyczącej infrastruktury oraz sprzętu technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy prowadzenie samochodu naraża ciężarną na szkodliwe dla zdrowia drgania mechaniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy można wykonywać dwa etaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy organ powinien wskazać w tytule wykonawczym na grzywnę również nowego właściciela udziału w nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy SP ZOZ musi powołać na wniosek sądu okręgowego komisję lekarską, której celem będzie ocena stanu zdrowia skazanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Lenczowska - Soboń Katarzyna | Aktualne

Czy można ustalić kierunek rekultywacji dla terenu, na który właściciel nie posiada jeszcze koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Komu przysługuje i w jakiej kwocie zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy rodzinie zastępczej przysługuje prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Co należy wykazywać do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Do kiedy ważna jest decyzja z.r.i.d. na budowę drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Z jakim stopniem medycznym/zawodowym mogą pełnić dyżury lekarze na oddziale medycyny paliatywnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jaką kwotę na realizację zamówienia powinien podać zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy oddział firmy zagranicznej działający na terenie Polski może skorzystać z 15% stawki CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy skorygowany podatek VAT powiększy wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie przepisy należy stosować do udzielenia zamówienia, które obejmuje usługi społeczne oraz inne usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy można rozliczyć faktury dostarczone przez prezesa z jego zaliczką bez dokumentu wewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy dofinansowanie "wczasy pod gruszą" można przyznać rodzinie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy zaksięgować koszty prac naprawczych pod rozpoczętą inwestycję przez innego wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować urządzenie, które w wyniku przepięcia prądu spłonęło?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować wpływy gotówki na konto spółki X, które należą do spółki A?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy na podstawie dokumentacji KRUS pracodawca może wliczyć pracownicy do stażu pracy okresy pracy na roli?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób udzielić nauczycielce urlopu okolicznościowego, która realizuje etat w zespole szkół i przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy spółka zajmująca się udzielaniem pożyczek pod zastaw (lombard) podlega obowiązkowi badania sprawozdania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaka jest ewidencja opłaty licencyjnej w pierwszym roku użytkowania programu komputerowego oraz w latach następnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak poprawnie wypełnić świadectwo pracy nauczyciela zatrudnionego na czas określony, który wykorzystał ferie zimowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy wybór projektanta można potraktować jako odrębne zamówienie od robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa kary porządkowej nałożonej na podstawie art. 262 Ordynacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jaka jest ewidencja księgowa umorzenia należności z tytułu dochodów budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

W jakim zakresie rzeczoznawstwo samochodowe może podlegać zwolnieniu z VAT od 01.07.2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne