Questions and answers

Jaka jest podstawa przetwarzania danych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego przez dom pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Jak długo może trwać okres zastępowania nauczyciela przez innego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku z umową komisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie dla niedokonania podziału zamówienia na części powody może podać zamawiający?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty po śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie dokumenty - z uwagi na RODO - powinny być usunięte z akt osobowych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jakie informacje powinny zostać zamieszczone w II tomie książki obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jakie koszty poniesie pracownik w związku z rezygnacją z PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba prowadząca zajęcia z małymi dziećmi w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie uprawnienia powinny mieć osoby myjące sprzęty AGD w stołówkach pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Jakie warunki winien spełnić szpital w związku z zakupem generatora tlenu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Jakie wynagrodzenie wypłacić pracownicy za miesiąc, w którym wróciła z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jaki kod odpadów nadać bateriom, które pochodzą ze sprzętu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Jaki wymiar urlopu należy wpisać pracownikowi w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak jednostka powinna ująć w ewidencji księgowej wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak na gruncie VAT refakturować na firmę z USA koszty noclegu w Czechach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć sprzedaż usług na portalach zagranicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy obliczyć wysokość odprawy pedagoga w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak należy prawidłowo wypłacić wyrównanie dla pracodawcy za nauczanie młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak należy przedłużyć umowę pracownika zatrudnionego na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy zaksięgować dodatkowe składki ZUS, które powinny obciążyć wynik lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować nakaz zwrotu gwarancji związanej z wykonaną usługą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować pozyskanie białych certyfikatów i ich sprzedaż na giełdzie towarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak należy zaksięgować rozwiązanie odpisu na materiały lub wyroby gotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczyć koszty podróży służbowej, którą pracownik odbył prywatnym samochodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozliczyć zapłatę zaległości w podatku od nieruchomości w przypadku opisanym w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak szkoła powinna zaksięgować zwrot wydatków na bilety lotnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak wystawić wprowadzającemu zaświadczenie o zebranych bateriach za rok 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kiedy MOPS może podjąć zawieszone postępowanie z wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kiedy pracownik spoza UE utraci zezwolenie na pracę w Polsce w związku z nieobecnością w kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy zgodnie z przepisami pracodawca musi przedłużyć umowę o pracę na czas określony do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kto występuje o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Który jednorazowy dodatek uzupełniający należy uwzględnić do naliczenia odprawy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Na czym może polegać nieodpłatna pomoc prawna podczas odwołania od decyzji I instancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy należy dokonać zmiany zasiłku okresowego w przypadku nabycia prawa do dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy należy ustalić odpłatność synów za pobyt ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

O jaki czas zostanie przedłużony i kiedy zostanie zakończony staż na stopień nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Pod jakimi warunkami w szkole może odbywać się rada pedagogiczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

W jakiej odległości od drogi wojewódzkiej można zlokalizować ławki na działce prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

W jakim terminie rada powiatu może podjąć uchwałę o likwidacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób spółka jawna możne zatrudnić odpłatnie wspólnika w celu nadzorowania szkolenia rezydentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób stwierdzić, czy usunięcie drzew będzie znacząco oddziaływać na cele obszaru NATURA 2000?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

W jaki sposób zamawiający powinien podpisać wezwanie do złożenia dokumentów podmiotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy aranżacja powierzchni biurowej w oddanym do użytkowaniu budynku biurowym jest zmianą sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy budowa gołębnika wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy dopuszczalne jest uzupełnianie dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego wykonawcy swoje zasoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne