Questions and answers

Czy zabytkowy lokal może być amortyzowany stawką 10%?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy amortyzacja maszyn budowlanych może zwiększać wartość początkową budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje pełne wynagrodzenie za dzień, w którym uczniowie zdawali egzamin?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak uzasadnić zastosowanie ceny jako jedynego kryterium w przetargu na dostawę soli drogowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy okres zwolnienia lekarskiego w czasie okresu wyczekiwania wpisujemy pracownikowi w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy okres odbywania praktyk należy zaliczyć do ogólnego stażu pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy spółdzielnia ma prawo do stosowania klucza powierzchniowego w celu rozliczenia podatku VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak traktować ofertę wykonawcy, który po terminie składania ofert złożył oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Kto jest upoważniony do sprawdzania zasadności wydawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wykonawca może posługiwać się referencjami, jeśli prace zostały wykonane przez podwykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli wykonawca nie przedłożył zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży nieruchomości podatnik ma prawo zastosować taką samą stawkę VAT jak przy zakupie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę od irlandzkiego kontrahenta wystawioną z 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy darowizna od teściowej korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Pod jakim kodem należy zakwalifikować jednorazową zapalniczkę krzesiwową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna, która przekazuje firmie transportowej odpad niebędący odpadem komunalnym, powinna sporządzać KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jakie należy uzyskać decyzje na budowę zagrody dla dzika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Co należy wpisać na świadectwie szkolnym uczniowi, który nie zrealizował projektu edukacyjnego w gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak obliczyć odpłatność strony za pobyt w DPS, w przypadku kiedy zamieszkanie nie obejmuje pełnego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kiedy organ może przyznać specjalistyczne usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy organ właściwy w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego powinien wydać jedną czy dwie decyzję?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy do dochodu strony przy obliczaniu zasiłku stałego za czerwiec należy wliczać pobrany w maju zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób organ może zakończyć postępowanie w sprawie dodatku energetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozumieć "miejsce reprezentatywne do odprowadzania ścieków"?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Jakie są zasady przyznania dofinansowania do wczasów pod gruszą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo wykazać w księgach rachunkowych przekazanie szkół pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy dla podatnika ma znaczenie, że jego dostawca nie wystawił faktury zaliczkowej na dostawę złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy przysługuje odliczenie VAT od faktury za wsparcie i utrzymanie oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie prawnika może stanowić koszt uzyskania przychodów spółki lub wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy roszczenie staje się roszczeniem spornym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy gmina może przyznać nagrody pieniężne członkom OSP za udział w akcji ratowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Jak wygląda ewidencja pomocy rzeczowej dla jednostki samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jak wykazać na gruncie VAT zakup biletów lotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć i zaewidencjonować w PKPiR zwrot refundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy faktura, która stanowi odpowiednik biletu okresowego, może zostać ujęta w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy nabycie od kontrahenta z Chile usług prawnych stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Komu należy zwrócić nadpłatę za DPS w przypadku zgonu klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy zamawiający może zawrzeć nową umowę na usługę w zakresie objętym obowiązującą go aktualnie umową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Kałużna Milena | Aktualne

Jak poprawnie należy dokonać zmiany informacji dodatkowej i objaśnień w sprawozdaniu finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy kotłownia opalana gazem ziemnym o mocy cieplnej 0,5 MW wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób należy określić moment wprowadzania sprzętu do obrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy przelewając opłaty za najem mieszkania powinniśmy potrącić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela-dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Ładunek o jakiej maksymalnej masie pracownik może przewozić na ręcznym wózku paletowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne