Questions and answers

Czy postępowanie polegające na przekazywaniu wyników badań tomografii komputerowej do jednostki kierującej jest właściwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy powiązania majątkowe oraz rodzinne obligują do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien sporządzić PIT-11, mimo że zatrudniony obcokrajowiec nie posiada polskiego NIP ani numeru PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy premia uznaniowa przyznawana pracownikowi sporadycznie powinna być wliczana do wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy przy wyliczaniu świadczeń rodzinnych należy uwzględnić dodatek z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy RDOŚ może z urzędu podjąć decyzję o zmniejszeniu populacji bobrów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy ryczałt noclegowy jest opodatkowany u kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spółka może zaliczyć do kosztów wynagrodzenia wypłacone pracownikom przejętego przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy sprzedaż niewielkich domków modułowych i stróżówek zobowiązuje do ewidencji na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy szkoła publiczna, która nie jest powołana przez JST, może rozliczać się proporcją?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy urządzenie do ściągania z kabla tworzywa jest instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji organ wydający decyzję środowiskową powinien poczekać na rozstrzygnięcie WSA?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy w świadectwie pracy należy zamieścić informację o okresach nieskładkowych przypadających w okresie zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy w umowie kredytowej należy podawać promulgator ustawy, powołując się na Prawo bankowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Bartosiak Jakub | Aktualne

Czy wydatki na prywatne przedszkole dla dziecka można ująć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wynagrodzenia spółki komandytowej wspólników wraz z narzutami będą kosztami podatkowymi wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie jako dyrektora powinno podlegać składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy zakup naklejek na paczki świąteczne można uznać za podatkowy koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający może zamieścić w SIWZ kosztorys podstawowy oraz kosztorys wariantowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy zamawiający musi opublikować ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zatrudnianie osób z określonego terytorium może stanowić kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zatrzymanie lokalu u pożyczkodawcy wygeneruje przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa można zakwalifikować jako wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Ile dni na rozpatrzenie odwołania od decyzji w sprawie FA ma SKO?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usług budowlanych, które są wykonywane dla dewelopera?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki czas trwania nauki należy wliczyć do stażu urlopowego pracownikowi, który ukończył średnią szkołę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie dokumenty należy posiadać, by dostawa towarów mogła zostać uznana za eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie są zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego i wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie są zasady wypłacania ryczałtu za nadgodziny pracownikom wykonującym stale pracę poza zakładem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie stawki amortyzacyjne należy zastosować dla parkingu, ogrodzenia, wiaty oraz wodociągu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi do czasu przedłożenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jakimi zwrotami H charakteryzują się "środki niebezpieczne"?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć przekazanie prezentów podczas spotkania noworocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak najkorzystniej opodatkować działalność gospodarczą, polegającą na zarządzaniu mariną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy obliczać termin 30 dni na powrót z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak prawidłowo należy wystawić raport ZUS RSA pracownicy, której przedłożono do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć lokal użytkowy zakupiony przez spółdzielnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć zaległe składki w sytuacji braku bieżących przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wykazać w JPK_VAT faktury dotyczące VAT marży od usług turystycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak wypełnić JEDZ w zakresie rejestru zawodowego i rejestru handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Kiedy autokomis wystawiający faktury VAT marża musi rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy montaż mebli niebędących na stałe związanych z podłożem rozliczać w procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy podatnik może wrócić do zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy premia nie powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy różnice kursowe wykazuje się w wartości początkowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy spis z natury sporządza się w cenie nabycia, a kiedy w cenie zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Kiedy spółka powinna pobrać podatek u źródła ?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kto będzie podatnikiem podatku od nieruchomości w przypadku, gdy najemcą jest starostwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kto powinien uczestniczyć w komisyjnym odbiorze maszyn nowych i używanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Kto sporządza projekt organizacji robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne