Questions and answers

Co powinna zawierać decyzja o zwrocie zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy cena określona w ofercie musi odpowiadać wynagrodzeniu umownemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kurowska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy stowarzyszenie do obrotu uprawniającego do stosowania zwolnienia z VAT powinno wliczać dotacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy boa dusiciel należy do zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy można wytłumaczyć opóźnienia w wykonaniu umowy pandemią, bez podawania szczegółów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od refaktury za usługi kurierskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka komandytowa może zatrudnić na umowę o pracę jednego ze wspólników (komandytariusza)?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak zmienić zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakich zasadach zatrudnić cudzoziemca mającego zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jaki okres można oddelegować pracownika za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie będą skutki niezatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak długo należy przechowywać dokumenty pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy umowa o współpracy, typu B2B, może zostać uznana przez ZUS za umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Co zrobić, jeżeli do urzędu miasta wpłynęła petycja zaadresowana "Do radnych miejskich w Polsce"?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

W jaki sposób rozwiązać z prezesem umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy umowa pożyczki nie podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy organ w decyzji może nakazać wykonanie określonych rozwiązań mających ograniczyć poziom hałasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy możliwe jest księgowanie części odsetkowej rat leasingowych w koszty operacyjne, a nie w koszty finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy rodzice dziecka mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku usługi wykonania prac elektrycznych i przewiertów dla firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy na fakturze końcowej powinien być zastosowany kurs z dnia poprzedzającego zapłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu przekazujący powinien przekazać niearchiwalne dokumenty do brakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pawilon handlowy nie połączony trwale z gruntem podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie dokumenty obowiązują spółkę, która sprowadza odpad złomu do odzysku R4?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak dalej prowadzić postępowanie, które zostało wszczęte na podstawie art. 26 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak rozliczać dodatkowe pozycje na fakturze za leasing samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakim miesiącu ująć korektę do VAT i z jakiej daty zastosować kurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy pracodawca nietworzący ZFŚS może wypłacić pracownicy dofinansowanie do żłobka?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy psycholog będący nauczycielem kontraktowym może uzupełniać etat w innych szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy Gmina może na podmiot gospodarczy nałożyć karę za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak ustalić urlop pracownika w dniu, w którym pracodawca obniżył wymiar czasu pracy wszystkim pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy należy złożyć deklarację ZUS RSA dla zmarłego pracownika, któremu przysługiwało wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy szkoła może zróżnicować stawki za wyżywienie w oddziale przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy za kolejne zwolnienia po ustaniu zatrudnienia pracownik otrzyma zasiłek z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaki podatek powinni płacić podatnicy, którzy wybudowali dom jednorodzinny na działce rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy BAT 17 dotyczy wyłącznie CO i NOX emitowanych w wyniku oczyszczania termicznego gazów odlotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Gall Marek | Aktualne