Pytania i odpowiedzi

Czy nauczycielowi przysługuje wypłata nagrody jubileuszowej z dwóch placówek,w których jest zatrudniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w opisanym przypadku dochód osiągnięty z tytułu umów o dzieło wykonywanych w 2016 roku należy utracić?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy błędem będzie niewykazanie wpływu i wydatku z tytułu zaciągniętej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy wydatki na szkolenie integracyjne pracowników i kontrahentów stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zaliczki wypłacone komornikowi stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie ich rozliczenia przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Olszewska Magda | Aktualne

Jak ustalać rezydencję podatkową kierowców w transporcie międzynarodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła aport części przedsiębiorstwa do spółki córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć dochód za 2016 rok do specjalnego zasiłku opiekuńczego w przypadku wstrzymania renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak rozliczać płatności na rzecz firmy Facebook?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

W jaki sposób zaliczyć do dochodu "trzynastkę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy wydatki z zakresu prawa pracy należy umieścić w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Kto dziedziczy udziały spółki, jeśli zapisy z testamentu i umowy spółki zawierają różne zapisy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie nieprzestrzegania przez pracownika organizacji i porządku w procesie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak udzielać urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przedszkola, zatrudnionemu równocześnie na stanowisku obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy praca w gospodarstwie rolnym dziadków jest wliczana do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jaki system czasu pracy wprowadzić dla montera, któremu trudno zaplanować dni i godziny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy poprawnie zaksięgować fakturę za przeprowadzony Test Prywatnego Inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jakie kody odpadów można zaliczyć do odpadów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

W jaki sposób należy obciążyć firmę remontową kwotą z faktury za zamontowanie windy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak obliczać diety z tytułu zagranicznych podróży służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z tytułu świadczeń służących naprawie uszkodzeń dokonanych przez podwykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługę organizacji koncertu dla Polskiego Instytutu w Bukareszcie należy wykazać w VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż modernizowanego budynku może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak powinna przebiegać ewidencja aktualizacji oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakie są procedury odbioru paczki ze środkami chemicznymi przeznaczonymi do pracowni chemicznej w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak odprowadzić zryczałtowany podatek od kwoty przekroczenia zwolnienia z zfśs do 2280 zł przychodów emeryta/rencisty ?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy lekarz POZ jest uprawniony do wglądu w dane pacjentów dotyczące realizacji recept i badań laboratoryjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Jak w informacji o warunkach zatrudnienia powinien brzmieć zapis o zadaniowym czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jakiej formie należy przechowywać zlecenie na transport sanitarny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jaka jest różnica między indywidualnym i przerywanym czasem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy do 14-dniowego wypoczynku można doliczyć urlop okolicznościowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Kto powinien wypłacać zasiłek macierzyński nauczycielce, która wykorzysta zasiłek chorobowy podczas ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przekazanie kontrahentom kalendarzy, z naniesionym logo firmy i jej adresem należy opodatkować podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jakie obowiązki występują po stronie pracodawcy w związku ze zgłoszeniem się pracownika do Wojsk Obrony Terytorialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W jaki sposób dokonać potrącenia komorniczego, tak aby ustawowo pozostawić pracownikowi minimalne wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2017 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy wnioskodawca może składać wniosek o świadczenie wychowawcze na swoje dziecko i dziecko małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy piec opalany drewnem służący do wędzenia mięsa jest instalacją wymagającą zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób zmieni się rozliczanie opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków za rok 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy firma, która montuje zakupione wentylatory w nowych urządzeniach, jest wprowadzającym sprzęt?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy zarządca nieruchomości może zbierać od swoich nieruchomości zużyte baterie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne