Questions and answers

Czy usługi spółce jawnej może prowadzić jej wspólnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy u żony, która przekaże działalność mężowi powstanie podatek dochodowy z tytułu likwidacji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy w aktach pracownika powinny się znajdować karty urlopowe, czy też należy je przechowywać oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy wirusowe zapalenie wątroby typu B u funkcjonariusza Służby Więziennej należy uznać za chorobę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w przypadku zamówień powyżej progów unijnych należy żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy w rejestrze sprzedaży VAT powinna być data dokonania dostawy towarów bądź wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy w skład minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę można wliczyć ryczałt za przerywany czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy w związku z błędem w złożonej deklaracji i jej korektą, podatnikowi grożą sankcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup manekinów na odzież reklamową może być zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy zamówienie kawy i herbaty na potrzeby zamawiającego sektorowego jest zamówieniem sektorowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy zgłoszenia o zmianie formy opodatkowania można dokonać w urzędzie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zmiana aranżacji lokalu wymaga pozwolenia na przebudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Stępień Sylwia | Nieaktualne

Czy z tytułu nieodpłatnego korzystania z hali i pływalni przez stowarzyszenia należy wykazać VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Ile lat wstecz można dokonać korekty faktury sprzedaży usługi i czy zastosować ówczesną stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaka jest ewidencja kaucji pobieranej przez szpital od placówki opiekuńczo-wychowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługę naprawy bramy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż oleju rzepakowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować do reflektometra oraz do spawarki światłowodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży pestek z wiśni?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować na orzechy nerkowca prażone i krojone oraz jakie PKWiU?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak gmina powinna rozliczać po 1.01.2017 r. VAT z tytułu zlecanych robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na sprzedawcy odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jakie obowiązki w zakresie VAT powstają w momencie wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie odpady stanowią surowce wtórne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje opóźnienia w zapłacie podatku i przekroczenia już odroczonego terminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej wpłat z tytułu usług szkoleniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie PCC powstaną w związku ze sprzedażą budynku produkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki w zakresie podatku dochodowego rodzi sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego, niewprowadzonego do firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jakie szkolenie musi odbyć osoba nadzorująca prace pożarowo niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaki jest okres przechowywania prac dyplomowych z przygotowania zawodowego uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak ma postąpić zamawiający, jeśli wykonawca z ofertą ocenioną najwyżej, złożył część dokumentów wraz z ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak należy amortyzować silosy do kukurydzy i heder do kombajnu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak naliczyć urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik zawarł dwa odrębne stosunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jak podatnik powinien potraktować duplikat faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidło określić na fakturze usługę przygotowania wniosku o pozyskanie dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo dokumentować na potrzeby VAT zorganizowanie przez szkołę na jej terenie obozu dla uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę sprzedaży dla kontrahenta za Servis BizTalk za okres styczeń-czerwiec 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT obowiązkowe przekazanie bezpłatnych egzemplarzy bibliotecznych wydanych książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towaru od niemieckiej firmy posiadającej NIP PL?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć transakcje epruf?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć wypłaty po śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak sporządzić umowę zlecenia, aby nie nosiła ona znamion umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Jak ustalić właściwy urząd skarbowy po zmianie miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak wykazać umowy ramowe w rocznym sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Kiedy należy wpisać do PKPIR koszt zakupu towarów handlowych, jeżeli podatnik otrzymał towar zanim wpłynęła do niego faktura?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien uzyskać informację o objęciu pracownika ochroną przez związek zawodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje prawo do emerytury w związku z wykonywaniem pracy w warunkach szczególnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Od kiedy duże przedsiębiorstwa przekazują JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób należy wydatkować przejęte środki ZFŚŚ, jeżeli doszło do transferu spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób należy wypłacić dofinansowanie do wypoczynku letniego dziecka pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować przebieg wprowadzonych zmian do budżetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Błaszko Adam | Aktualne

W którym roku podatkowym ująć fakturę za gaz dotyczącą stycznia, a wystawioną w grudniu ubiegłego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Z jaką datą ujmować zakup towaru handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy azot i fosfor to podstawowe wskaźniki zanieczyszczeń ścieków bytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy centrum dystrybucyjne powinno posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy dodatek dla stulatka jest dochodem w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy dokument EDPR stanowi dowód na poddanie opakowań procesowi odzysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne