Questions and answers

Czy w związku ze zmianą przepisów dotyczącą wprowadzenia JPK musimy przejść na rozliczenie miesięczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zestaw blach wypiekowych stanowi jeden odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Gdzie należy rozliczyć VAT, jeśli spółka polska wynajmuje skrzynkę pocztową na terytorium Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi cateringowe - sprzedaż pierogów, krokietów, grillowanych ryb?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak dostosować maszynę wyprodukowaną w 2001 r. do wymagań zasadniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie dane powinny znaleźć się na fakturze dokumentującej WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki jest termin zwrotu VAT za styczeń 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć na gruncie VAT zakup towaru od szkockiego kontrahenta, jeśli odbierzemy go osobiście?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT zakup usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować na potrzeby VAT umowę sponsoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT usługi pocztowe świadczone na rzecz osób fizycznych spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup usług reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy tzw. samoróbki mogą być użytkowane przez pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Co należy zrobić z modułem kasy fiskalnej po wymianie na nowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dochody z umowy zlecenia może rozliczać poza działalnością gospodarczą z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy dokonana sprzedaż będzie eksportem towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy izolatory porcelanowe stosowane w energetyce są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy kobiecie należy przyznać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy likwidacja jednego z rodzajów działalności gospodarczej wymaga ponownego wyboru formy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy mimo tego, że wskaźnik proporcji wynosi w zaokrągleniu 3%, możemy zrezygnować z odliczeń od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy, jeśli wnioskodawca przekracza kryterium dochodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy na wykonanie podziemnej linii energetycznej wymagana jest procedura środowiskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy nieodpłatne dokonanie zmiany ubezpieczającego podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy ojciec samotnie wychowujący niepełnosprawne pełnoletnie dziecko może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy organ powinien wszcząć postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy organy administracji zobowiązane są do uiszczenia opłaty za udostępnienie informacji o środowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć 100% VAT z faktury wykupu samochodu z leasingu, jeżeli nie został złożony VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracownica może wykorzystać 16 tygodni urlopu rodzicielskiego w późniejszym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownikom przysługuje wynagrodzenie za godziny niedopracowane do pełnego wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy starostwo powiatowe może korzystać z obniżenia kwoty wpłat na Fundusz PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy umowa na czas określony z bezrobotnym może zostać zawarta na okres dłuższy niż 33 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy w przypadku wydruku dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, lekarz musi ją podpisać?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy wynagrodzenie za delegację należy uwzględnić w podstawie wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy wypadek przy pracy skutkuje koniecznością skrócenia czasu trwania umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w związku ze zmianą cen potrzebna jest korekta zgłoszenia celnego, by ująć korektę sprzedaży ze stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zaleganie z wpłatą podatków wyklucza możliwość skorzystania z pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zamawiający może poprawić omyłkę pisarską znajdującą się w treści gwarancji wadialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy zamawiający może zawrzeć w SIWZ zapisy o unieważnieniu przetargu w razie nieuzyskania dofinansowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy zamawiający musi żądać od wykonawcy złożenia JEDZ dotyczącego podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zamawiający niedysponujący środkami publicznymi jest zobowiązany do stosowania przepisów p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy za osobę uzyskującą przychód w wysokości ¼ płacy minimalnej nalicza się składki na fundusz pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy zapłacony podatek za lata 2014-2016 stanowi koszt uzyskania przychodu dla celów podatkowych w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zaskarżenie wyroku WSA do NSA wstrzymuje jego wykonanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne