Pytania i odpowiedzi

Czy zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy zasiłek rodzinny należy się, jeśli nie zostały zasądzone alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy ZUS na nowo przeliczy podstawę od działalności gospodarczej, gdy zmienił się tytuł ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Gdzie ująć w CIT-8/O zakup środka trwałego sfinansowanego z wpłat z tytułu 1% PIT w stowarzyszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy podwykonawcą, a podmiotem trzecim udostępniającym zasoby dla wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak amortyzować ostrzarkę do pił taśmowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jaką proporcję zastosować do faktury korygującej wystawionej w innym roku kalendarzowym niż faktura pierwotna?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować transport drogowy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do refaktury usługi wynajmu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy fakturowaniu opłaty za wynajem budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaki czas pracy obowiązuje pracowników prywatnego gabinetu lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jakie są przesłanki uznania transakcji za dostawę łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć usługi w zakresie pośrednictwa w rezerwowaniu przejazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy opodatkować na gruncie VAT usługi w zakresie pośrednictwa w rezerwowaniu miejsc w hotelach?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak podatnik powinien rozliczyć fakturę z tytułu WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż nieruchomości przez bank?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczać prowadzenie dwóch kancelarii prawnych - jednej w Polsce, drugiej w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach transakcje pomiędzy spółkami osobowymi, w których występuje zbieżność wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak rozliczać w Polsce wynagrodzenie uzyskane od zagranicznego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć dochody uzyskane w Polsce i Czechach?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu podpisania umowy faktoringowej z bankiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy pracodawca będzie zobowiązany do wystawienia świadectwa pracy za okres pracy na czas próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Które rubryki należy wypełnić w zgłoszeniu NIP-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Na jakie dni sporządza się sprawozdanie finansowe w sytuacji sprzedaży spółki komandytowej do spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Na jakiej podstawie spółka może wypłacić nagrodę pieniężną przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Od kiedy należy żądać zwrotu zasiłku stałego, jeśli strona rozpoczęła staż?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Od kiedy SZO jest świadczeniem nienależnie pobranym, jeśli świadczeniobiorca otrzymał rentę z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

O jakich przychodach osiąganych przez emeryta zakład pracy powinien zawiadomić ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W jakim terminie ubezpieczony powinien dostarczyć płatnikowi zaświadczenie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób organ powinien rozpatrzeć 4 odrębne wnioski o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób pracodawca może odwołać pracownika z pełnienia dodatkowych obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czyim obowiązkiem jest zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych pracownika tymczasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy instytut zatrudniający 230 osób powinien dla celów JPK mieć przygotowany raport z ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można dokonać WNT niebędąc faktycznym nabywcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy upadek na oblodzonym chodniku może być uznany za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy w związku ze zmianą przepisów dotyczącą wprowadzenia JPK musimy przejść na rozliczenie miesięczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zestaw blach wypiekowych stanowi jeden odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Gdzie należy rozliczyć VAT, jeśli spółka polska wynajmuje skrzynkę pocztową na terytorium Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi cateringowe - sprzedaż pierogów, krokietów, grillowanych ryb?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak dostosować maszynę wyprodukowaną w 2001 r. do wymagań zasadniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie dane powinny znaleźć się na fakturze dokumentującej WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki jest termin zwrotu VAT za styczeń 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć na gruncie VAT zakup towaru od szkockiego kontrahenta, jeśli odbierzemy go osobiście?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT zakup usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować na potrzeby VAT umowę sponsoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT usługi pocztowe świadczone na rzecz osób fizycznych spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup usług reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy tzw. samoróbki mogą być użytkowane przez pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Co należy zrobić z modułem kasy fiskalnej po wymianie na nowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dochody z umowy zlecenia może rozliczać poza działalnością gospodarczą z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy dokonana sprzedaż będzie eksportem towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy izolatory porcelanowe stosowane w energetyce są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy kobiecie należy przyznać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy likwidacja jednego z rodzajów działalności gospodarczej wymaga ponownego wyboru formy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy mimo tego, że wskaźnik proporcji wynosi w zaokrągleniu 3%, możemy zrezygnować z odliczeń od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy, jeśli wnioskodawca przekracza kryterium dochodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne