Questions and answers

Czy sprzedaż budynku wprowadzonego do środków trwałych w 1995 r. podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy stronie należy naliczyć opłatę za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy świadczenie usług tłumaczenia przez polskiego podatnika na rzecz Parlamentu Europejskiego jest zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy usługi wynajmu lokali korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy stosowaniu kas rejestrujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy w karcie ewidencji czasu pracy należy zaznaczyć, że dzień wolny został odpracowany w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy wniesienie do spółki poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wniesienie do spółki z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji należy naliczyć wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy w przypadku środków trwałych korygowanych od 2013 r. istnieje potrzeba stosowania prewspółczynnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w świadectwie pracy należy zamieścić informację dotyczącą przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy wystawione faktury korygujące na osobę prywatną do faktury wystawionej do paragonu powinny być wykazane w JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w związku z uczestnictwem w giełdzie, podatnik powinien rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy zakład pracy powinien podejmować czynności w związku z zebraniem związków zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy z opłaty śmieciowej można sfinansować zakup niszczarki do dokumentów, która znajdowałaby się w PSZOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować wagę jubilerską do 34 kg?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja przekazania jednostce środków na wydatki dotyczące projektu dofinansowanego z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaką podstawę prawną należy podać w świadectwie pracy nauczycielki, która przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży nieruchomości wpisanej na listę zabytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie konsekwencje grożą spółce, jeśli nie złoży korekt deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie przepisy regulują wymagania bezpieczeństwa dla sprzętu elektrycznego wysokiego napięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jakie przerwy przysługują intendentowi w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła przekazanie synowi podatnika całego przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaki formularz PIT należy zastosować w przypadku małżeństwa wspólnie wychowującego dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaki wymiar wynagrodzenia przysługuje nauczycielowi, który prowadzi zajęcia rewalidacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy liczyć okres uprawniający do przejścia nauczyciela na emeryturę po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "terenów budowlanych" w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy ująć w ewidencji podatku dochodowego od osób prawnych wydatki na zlecane projekty graficzne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić rezydencję podatkową osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczać składki ZUS i wynagrodzenia po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup programu antywirusowego dokonany od firmy z Luksemburga?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak uwzględnić pod kątem JPK zakupy dokonywane za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak wykazać w PKPiR zakup towaru handlowego sprowadzonego z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować w PKPiR zakup usługi podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaklasyfikować do KŚT bramę z furtą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaklasyfikować w środkach trwałych smarownice pneumatyczną na kółkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaksięgować zakup komputera przez stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy wynagrodzeniu prowizyjnym otrzymanym przez biuro podróży?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kto zawiera umowę zlecenie z nauczycielem na prowadzenie zajęć z wiedzy ekonomicznej dla uczniów gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Na jakich zasadach stosować korektę kosztów bezpośrednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Od których umów przedsiębiorca powinien odprowadzić składkę na fundusz pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy sklasyfikować ziemię wydobytą podczas kopania fundamentów pod halę produkcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jakim rejestrze można uzyskać informacje o karze dyscyplinarnej nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób dokumentować ryczałt wydatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób należy wypłacać wynagrodzenie dla asystenta nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik, będący podwykonawcą usługi budowlanej w Belgii, powinien udokumentować świadczoną usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób syndyk powinien wystawić fakturę przy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT powinny wystawić fakturę spółki, świadczącej dla podatnika usługi budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy element szklany znicza przewidzianego do używania z wkładem wymiennym jest opakowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy gmina może zobowiązać inwestora do przyłączenia budynku do kanalizacji pomimo braku przepompowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy istnieją przepisy, iż zabiegi medycyny estetycznej laserem frakcyjnym CO2 może wykonywać tylko lekarz?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy lekarz otrzymujący za usługę zapłatę na rachunek bankowy musi zarejestrować ją na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy mikroprzedsiębiorca od 2017 r. ma obowiązek sporządzania rejestrów VAT elektronicznie czy wystarczy forma papierowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy minimalne wynagrodzenie za pracę obejmuje także inspektora nadzoru inwestorskiego wyłonionego w wyniku przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy można automatycznie przedłużyć kontrakt dyrektora centrum kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy można łączyć koszty i przychody w ramach źródła odpłatne zbycie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne