Questions and answers

Czy obywatel Azerbejdżanu ma prawo do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy odstępne podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy osoba może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne rodzeństwo, jeśli ich rodzice żyją?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy podpisanie umowy komisu obliguje do założenia kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pośrednik finansowy w zakresie zawierania umów leasingowych może być małym podatnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pracodawca zatrudniając ponownie pracownika powinien opłacić składkę na Fundusz Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który podczas urlopu wypoczynkowego wykonał badania okresowe przysługuje inny dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy przerwanie biegu terminu oznacza, że termin rozpoczyna swój bieg na nowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy przy ustalaniu nagrody jubileuszowej należy uwzględnić okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy składka zdrowotna opłacana przez PUP jest dochodem w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy spółka może zawrzeć umowę najmu sprzętu z wykupem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż komornicza nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy środki trwałe używane na podstawie leasingu operacyjnego trzeba wprowadzić do bilansu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy świadczenia chorobowe należy uznać za utracone?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy usługi spółce jawnej może prowadzić jej wspólnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy u żony, która przekaże działalność mężowi powstanie podatek dochodowy z tytułu likwidacji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy w aktach pracownika powinny się znajdować karty urlopowe, czy też należy je przechowywać oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy wirusowe zapalenie wątroby typu B u funkcjonariusza Służby Więziennej należy uznać za chorobę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w przypadku zamówień powyżej progów unijnych należy żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy w rejestrze sprzedaży VAT powinna być data dokonania dostawy towarów bądź wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy w skład minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę można wliczyć ryczałt za przerywany czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy w związku z błędem w złożonej deklaracji i jej korektą, podatnikowi grożą sankcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup manekinów na odzież reklamową może być zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy zamówienie kawy i herbaty na potrzeby zamawiającego sektorowego jest zamówieniem sektorowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy zgłoszenia o zmianie formy opodatkowania można dokonać w urzędzie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zmiana aranżacji lokalu wymaga pozwolenia na przebudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Stępień Sylwia | Nieaktualne

Czy z tytułu nieodpłatnego korzystania z hali i pływalni przez stowarzyszenia należy wykazać VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Ile lat wstecz można dokonać korekty faktury sprzedaży usługi i czy zastosować ówczesną stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaka jest ewidencja kaucji pobieranej przez szpital od placówki opiekuńczo-wychowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługę naprawy bramy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż oleju rzepakowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować do reflektometra oraz do spawarki światłowodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży pestek z wiśni?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować na orzechy nerkowca prażone i krojone oraz jakie PKWiU?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak gmina powinna rozliczać po 1.01.2017 r. VAT z tytułu zlecanych robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na sprzedawcy odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jakie obowiązki w zakresie VAT powstają w momencie wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie odpady stanowią surowce wtórne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje opóźnienia w zapłacie podatku i przekroczenia już odroczonego terminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej wpłat z tytułu usług szkoleniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie PCC powstaną w związku ze sprzedażą budynku produkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki w zakresie podatku dochodowego rodzi sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego, niewprowadzonego do firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jakie szkolenie musi odbyć osoba nadzorująca prace pożarowo niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaki jest okres przechowywania prac dyplomowych z przygotowania zawodowego uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak ma postąpić zamawiający, jeśli wykonawca z ofertą ocenioną najwyżej, złożył część dokumentów wraz z ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak należy amortyzować silosy do kukurydzy i heder do kombajnu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne