Questions and answers

Czy odszkodowanie za grunt jest wolne od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy wystawienie faktury ze stawką VAT 23% na dostawę towarów przedsiębiorcy zagranicznemu jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy podwykonawca dokonujący rozbiórki złomowanych pojazdów może być opodatkowany ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż domków letniskowych po 3 latach od ich wybudowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy w związku ze sprzedażą stali wykorzystywanej do budowy statków, należy zastosować na fakturze stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy kompensata wyklucza ujęcie wydatku w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo obciążać najemców kosztami czynszu, jeśli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku dochodowego opodatkować otrzymanie bezzwrotnej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można dochodzić kwoty umowy lojalnościowej już po ustaniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy inwestor może użytkować obiekt zrealizowany w oparciu o ostateczne decyzje, które następnie zostały uchylone?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jak należy traktować pył z odpylaczy zamontowanych w gorzelni?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w przypadku gruntu i budynków na nim wybudowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy określenie poziomu piętrzenia w układzie Kronsztadt 60 jest błędem w pozwoleniu wodnoprawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy koszt składki ubezpieczeniowej klienta może być kosztem podatkowym spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Na jakiej podstawie należy wydać decyzję przywracającą grunt do rolniczego użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy pozyskiwanie klientów dla biura pośrednictwa kredytowego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy spółka powinna wyliczać zrealizowane różnice kursowe od każdej spłaty kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy należy opłacić składki ZUS za miesiąc, w którym zmarł wspólnik spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy przychód członka zarządu ze zwrotu kosztów noclegu podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć eksport towaru do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na warunkach dostawy CIF?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy towar handlowy można ująć w kosztach dwukrotnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Według jakich zasad można stosować w zakładzie pracy monitoring?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód w przypadku usług rozliczanych okresowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć budynek sanitarno-szatniowy wraz z boiskiem sportowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy rolnik ryczałtowy przestaje być rolnikiem ryczałtowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy spółka z tytułu wybudowania hali powinna płacić podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy z przyznanej pracownikowi zapomogi pieniężnej z ZFŚS należy potrącić zajęcie komornicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy można zadaszyć schody, które prowadzą na pierwszą kondygnację?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy właścicielowi budynków, pomimo zadłużenia przekazywanego gospodarstwa, przysługuje roszczenie o uwłaszczenie gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy każdy dźwig osobowy powinien być przystosowany do przewozu chorych na noszach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy leki OTC zawierające w składzie kodeinę, dekstrometofran i pseudoefedrynę należy przechowywać osobno?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy nauczycielce zatrudnionej na czas określony przysługuje urlop macierzyński i rodzicielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy udział w przetargu osoby fizycznej z podwykonawcą przedsiębiorcą rodzi po stronie zamawiającego szczególne obowiązki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który zgłosił się do obrony terytorialnej przysługuje odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy komornik może dokonać zajęcia wynagrodzenia za wykonanie prac społecznie użytecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co ma zrobić zamawiający, gdy wykonawca wycenił pozycję, której nie było w formularzu cenowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zapoznanie pracowników z aktualizacją oceny ryzyka zawodowego może odbywać się na listach zbiorczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy pracownicy mogą domagać się wypłaty "dodatku szkodliwego"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy rozumieć określenie "wartość zamówienia określona pierwotnie w umowie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy wydanie posiłków pracownikom podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne