Questions and answers

Czy są jakieś ograniczenia w likwidacji środków trwałych, które miały wpływ na powstanie godwill?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy specjalny zasiłek opiekuńczy podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy spółka ma obowiązek wykazać transakcje powiązane w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy spółka postępuje prawidłowo wystawiając faktury VAT w imieniu rolnika ryczałtowego ze stawką 7%?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązek składać sprawozdanie z zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Puchacz Krzysztof | Aktualne

Czy taka konfiguracja może być prawidłowa, np. z uwagi na rotacyjne magazynowanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy termin przyjęcia osoby posiadającej skierowanie do ŚDS ustala kierownik tego domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy umorzenie postępowania przez komornika daje możliwość ujęcia wierzytelności w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy usługi architektoniczne podlegają obowiązkowemu stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa, kupionej przez spółkę, podlega amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy w czasie pandemii, gdy budynek nie jest użytkowany można nie zawierać umowy na odbiór odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wiata turystyczna leśna podlega obowiązkowi przeglądów okresowych jednorocznych oraz pięcioletnich?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy w szkole mogą funkcjonować dwa regulaminy socjalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy wypłata dywidendy spółce matce podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wystarczy przenieść decyzję ustalającą kierunek rekultywacji na nowego właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy znajomy może mi przetworzyć odpady o kodzie 16 02 14 na odpady o kodach 17 04 05 i 17 04 01?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Jaka jest minimalna odległość zabudowy - budynek mieszkalny jednorodzinny, od sieci gazowej gs 200?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna dla godzin rewalidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jaką kwotę należy uznać za dochód jednorazowy mieszkańca DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jaką umowę zawrzeć z osobą zajmującą się polecaniem kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są konsekwencje niewydania świadectwa ukończenia szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie są źródła dochodów na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli religii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaki jest obowiązujący okres przechowywania w dokumentach szkoły kopii umów o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaki okres można wliczyć pracownikowi samorządowemu do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki zakres prac można zakwalifikować jako rekultywację w związku z brakiem ustawowej definicji rekultywacji wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jaki złożyć raport do ZUS za miesiąc, gdy zleceniobiorca nie świadczy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak liczyć ulgę na złe długi w przypadku duplikatu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy obliczyć ekwiwalent za urlop nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak postępować w firmie z odpadami stanowiącymi szybkie testy na COVID-19 dla pracowników firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

jak prawidłowo wystawić skierowanie na badania osobie zastępującej podinspektora ds. geoinformatyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak rozliczać członka zarządu, który jest obywatelem Czech, ale uzyskał polską rezydencję podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać fakturę za intensyfikację sprzedaży i reklamę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT przekazanie bonu upominkowego dla pracownicy przez spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak ująć w księgach spółek wzajemne objęcie udziałów w zamian za aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak ustalić podstawę nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak ustalić rezydencję podatkową w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu dla pracownika niepełnosprawnego, którego wymiar etatu zmieniał się w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak wykazać w PKPiR sprzedaż mieszkania zakupionego do działalności jako towar handlowy w poniższym przypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zmieniły się od listopada 2019 r. zasady opodatkowania VAT przy obrocie np. smartfonami czy konsolami do gier?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne