Questions and answers

New W jaki sposób opodatkować świadczenia wypłacone osobie upoważnionej po śmierci członka spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New W jaki sposób zaksięgować do kosztów zapisy na koncie 080?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New W którym momencie dokonać likwidacji środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Czy dla pracownika obsługi szkoły należy się odprawa przy odejściu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

New Czy do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć projekt organizacji ruchu na czas robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

New Czy matce nadal będzie przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny, gdy dzieci umieszczono w domu dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

New Czy montaż stolarki okiennej należy ewidencjonować od 1 lipca 2021 roku kasą online?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

New Czy można odesłać zapytanie do wojewody bez druku A1?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

New Czy można przeprowadzać wywiady aktualizacyjne do SZO w związku z COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

New Czy można przyjąć projekt bez uzgodnienia w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

New Czy należy zmienić decyzję przyznającą zasiłek okresowy po wyprowadzce jednego z członków rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

New Czy osoba umieszczona w DPS może być urlopowana, czy na jej urlopowanie musi wyrazić zgodę sąd rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

New Czy podatnik powinien potraktować zwrot towarów jako import towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

New Czy SPZOZ sporządza wieloletnią prognozę finansową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2021 r., Klisowska Izabela | Aktualne

New Jakie skutki w VAT ma objęcie przedsiębiorstwa w spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

New Kiedy fotograf może nie stosować kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

New Kiedy należy odliczyć VAT od zakupu licencji na rok za program komputerowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

New Kiedy polski podatnik ma obowiązek rozpoznać w Polsce import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

New W jaki sposób gmina może określić wysokość waloryzacji umów, o którą można zwiększyć czynsz dzierżawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

New Czy dotacja dla publicznej szkoły może być wydatkowana na szkolenia bhp pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

New Czy firma budowlana zatrudniająca stażystę z UP, powinna rozpoznać przychód i opodatkować go ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

New Czy można nadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych obowiązujące z mocą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

New Czy odwzorowanie cyfrowe zgody pacjenta na zabieg ma moc oryginału i stanowi dokument dla sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

New Czy ręczna przewijarka spełniała wymogi definicji maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2021 r., Majer Roman | Aktualne

New Czy usługa poradnictwa dietetycznego może być opodatkowana ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

New Czy zakup działki rolnej przez Spółkę akcyjną od KOWR może skorzystać ze zwolnienia z PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Jakie są zasady wyceny świadczeń okulistycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

New Jakie uprawnienia powinien posiadać informatyk do prac serwerowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2021 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne