Questions and answers

Czy pracodawca może zatrudnić osobę na stanowisko nauczyciela, jeżeli nie posiada ona tytułu magistra?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownicy należy się jednorazowa nagroda roczna, w przypadku gdy przebywała na zwolnieniu ciążowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracownikom możemy przekazać kserokopie informacji PIT-11, czy muszą oni otrzymać oryginały?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy przy umowie o świadczenie usług zdrowotnych obowiązuje stawka minimalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy rozwiązuje się umowy najmu w przypadku wygaszenia trwałego zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy starosta jednego powiatu ma kompetencje do zmiany decyzji wydanej przez starostę innego powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy starosta może wydać pozwolenie wodnoprawne na podstawie operatu, który przyjmuje błędne założenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy starosta może zawrzeć w regulaminie sposób rozwiązania społecznej straży rybackiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy stowarzyszenie może wypłacać wynagrodzenie za ocenę wniosków w formie diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy substancje nieobjęte zakresem akredytacji należy uwzględnić w sprawozdaniu opłatowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy termin płatności faktury może stanowić kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy wydanie zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega opłacie skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wymienioną bramę należy traktować jako odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy zakup ekspresu do kawy dla pracowników biurowych można uznać za koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Czy zatrudniając cudzoziemca pracodawca musi odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Do jakich środków trwałych stosuje się indywidualne stawki amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć i jaką stawką amortyzować stół prasowalniczy oraz wytwornicę pary?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy przypisać źródło energii plazmowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć przyjęcie do używania wiaty magazynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć zabudowę kuchenną w pizzerii?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć i jaką stawką amortyzować garaże?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć wyposażenie kuchni?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiej grupy zaklasyfikować cyfrową wagę hakową i jaką stawką obliczyć amortyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Do której grupy środków trwałych należy zaliczyć nabyty lokal przeznaczony na punkt usług krawieckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Do której grupy środków trwałych zaliczyć przyrząd do pomiaru chropowatości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do której grupy środków trwałych zaliczyć szafy grające, automaty do gier oraz stoły bilardowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do której grupy wg KŚT zaliczyć maszynę do przerobu ziemi Roxor ES300-VE?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak amortyzować klimatyzator?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką należy przyjąć stawkę amortyzacji dla monitoringu rejestrującego systemem kamer i projektora multimedialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką procedurę należy zastosować w przypadku wniosku o wyłączenie gruntu klasy IV-VI z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawką amortyzacji należy objąć środek trwały - altankę gastronomiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jaką stawką należy amortyzować wagę samochodową służącą do ważenia artykułów rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jaką stawką należy zamortyzować używany wózek widłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji mogę zastosować przy amortyzacji budynku - zakładu opiekuńczo-leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować dla suszarki fryzjerskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne