Questions and answers

Czy w umowie o prace można określić więcej niż jeden wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy wykonawca robót budowlanych musi podpisać umowę na roboty uzupełniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy wznowienie robót budowlanych na budynek innej kategorii może nastąpić po wydaniu decyzji przez PINB?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy Y sp. z o. o. wykazuje kwotę otrzymanej dywidendy w deklaracji CIT-O jako dochód zwolniony z CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy zakład może przekazać skoszoną trawę rolnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja księgowa zwrotu niewykorzystanej w całości zaliczki na projekt europejski?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować dostawę systemu przeciwpożarowego na rzecz podmiotu remontującego statek?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie obowiązki ma stowarzyszenie w związku z zakupem monografii od żony autora?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie odpady można zakwalifikować pod kodem 15 01 06?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak opodatkować środki pieniężne przeznaczone do podziału po likwidacji pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinniśmy zaewidencjonować i zaksięgować działki w trwałym zarządzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak rozliczyć darowiznę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak stwierdzić, czy mamy do czynienia z jednym lub kilkoma zamówieniami na roboty budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jak ująć premie za IV kwartał 2016 r. wypłaconą w styczniu 2017 r. w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak ustalić stawkę godzinową normalnego wynagrodzenia za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak zaksięgować nieodpłatne przekazanie inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jak zaksięgować nieodpłatne przyjęcie wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować przyjęcie gruntów w księgach rachunkowych jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak zgłosić zmianę adresu w spółce z.o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zmiana wymiaru czasu pracy wpływa na uzyskanie lub utratę dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy fakturę należy wykazać w rejestrze sprzedaży VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy firma powinna wykazać w deklaracji VAT korektę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy mamy do czynienia z nieprzerwanym okresem ubezpieczenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy praca w gospodarstwie rolnym może być wliczona do stażu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy pracownica urodzona w 1960 roku nabędzie uprawnienia emerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy rozliczyć sprzedaż towarów kontrahentowi z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Komu wystawić PIT-8C w związku z wypłaceniem zwaloryzowanej kwoty partycypacji w TBS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Które świadczenia z pomocy społecznej są świadczeniami podzielnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

Który organ jest właściwym do opracowania statutu szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Na jakim paragrafie ująć wydatek na rzecz szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

W jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jakiej sytuacji możliwa jest zmiana rezydencji podatkowej na brytyjską?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób dokonać rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy wynikających z korekty wypłaconych wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W której pozycji inwestycji długoterminowych w bilansie wykazać udziały w banku spółdzielczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Za jaki okres ma być złożony CIT-8 dotyczący okresu zawieszenia działalności gospodarczej i po nim?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy agio z aktu notarialnego powinno być ujęte w bilansie otwarcia spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy członkowi rady nadzorczej banku spółdzielczego przysługuje wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Obzejta Łukasz | Aktualne

Czy dla prawa do odliczenia VAT niezbędna jest data świadczenia usługi podana na fakturze dokumentującej import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dofinansowanie z PFRON przysługuje na osobę współpracującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Czy dojazd do miejsca pracy z miejsca zamieszkania jest u pracownika mobilnego czasem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dopuszczalna jest zmiana składu zespołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy informacja w zakresie kosztów nadania pism oraz kosztów oględzin stanowi informację publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy jeżeli pracownik nabędzie prawo do emerytury, to wówczas ZUS samoczynnie wyda decyzję o jej przyznaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne