Questions and answers

W jaki sposób niemiecki rezydent powinien rozliczyć się w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób oblicza się wynagrodzenie pracownika, który pracuje w systemie akordowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób osoba, która nie jest w stanie podpisać się pod wywiadem, może złożyć wniosek o zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach wydatek poniesiony na montaż zbiornika na dzierżawionym gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić na potrzeby uzyskania dofinansowania z PFRON, czy przedsiębiorca jest podmiotem powiązanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Z jaką datą wystawić świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Z jakim dniem powinna nastąpić zmiana urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można zmienić kierunek otwierania drzwi w budynku administracyjno-biurowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie zakłady przemysłowe są zobowiązane do posiadania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Co powinien zrobić podatnik, który zapomniał odprowadzić do urzędu skarbowego podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co zrobić w przypadku, gdy w oczekiwaniu na decyzję ZUS o przyznaniu renty, udzielono pracownikowi urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czu usługi najmu korzystają ze zwolnienia z obowiązku rejestracji transakcji za pośrednictwem kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy czas dojazdu w miejsce delegacji stanowi czas pracy pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy do deklaracji PIT-8C należy wpisywać całą kwotę zapomogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy dotacja na wynagrodzenie dla dyrektora przedszkola jest przychodem zwolnionym z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kwestie związanie z zatrudnianiem osób odpowiedzialnych za prowadzenie przetargów regulują przepisy p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy wpływa na prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy od stycznia 2017 r. podatnik utracił prawo rozliczania VAT kwartalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy opłatę za dzierżawę nieruchomości należy uwzględnić w rocznym sprawozdaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT naliczony z zerowej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podmiot, dokując zgłoszenia instalacji, może wskazać ogólną wielkość i rodzaj emisji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca może opłacać preferencyjne składki ZUS, jeżeli świadczy usługi na rzecz firmy swojego ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy sprzedaż mieszkania zakupionego do dalszej odsprzedaży korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy ścieki pochodzące z SUW można wprowadzać wraz z wodą opadową do jeziora?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy wydatki na opracowanie logo stanowią wartości niematerialne i prawne, które należy amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wykonanie konstrukcji z montażem (PKWiU 25.11.25) można rozliczyć w procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zamawiający musi wzywać do uzupełnienia dokumentów wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zamawiający powinien opublikować ogłoszenie w BZP o unieważnieniu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy, która była na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaka jest procedura likwidacji oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jaką datę należy wpisać w rozwiązaniu umowy o pracę - datę zawarcia umowy, czy zmiany jej rodzaju?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jaką datę powinien podać podatnik w związku z aktualizacją informacji VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w 2017 r. do usługi udostępnienia pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaki dokument wystawić z tytułu uznania reklamacji towaru przez sprzedającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje stwierdzenia przez ZUS fikcyjności umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jakie są zasady z korzystania z L-4 w przypadku pracy zmianowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jaki organ jest właściwy do opracowania projektu statutu szkoły po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak powinna być opodatkowana działka rolna będąca przedmiotem współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wskaźnik proporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać VAT w stowarzyszeniu, prowadzącym działalność mieszaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT usługi nadzoru jakościowego i kontroli technicznej dla budowy hotelu w Wilnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak ustalić długość okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne