Questions and answers

Czy szkolenie z zakresu turystyki wysokogórskiej jest zwolnione z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy szpital ma obowiązek obliczania prewspółczynnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy urząd może powołać zespół ekspertów do oceny wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy w okresie lęgowym można usunąć drzewa, które nie są zasiedlone?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy w trakcie roku może zmienić formę opodatkowania najmu z prywatnego na działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wymagane jest odrębne upoważnienie do korzystania z Empatii?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy wypowiedzenie jest skuteczne, jeżeli pismo zostało odebrane w placówce poczty przez żonę pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy zamawiający może opublikować w BZP ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej progów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zamawiający może żądać innych niż próbki, dokumentów do oceny jakości oferowanych produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy z faktury PRO-forma, na której widnieje zapis zaliczka przysługuje prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zgodnie z art. 62 § 1 u.p.e.a. organ powinien przekazać akta egzekucji administracyjnej komornikowi sądowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Ile urlopu szkoleniowego należy się pracownikowi, który podjął studia MBA?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jaka jest procedura zwrotu PCC pobranego przez notariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaka powinna być kolejność rozliczenia straty w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak dostarczyć korespondencję pacjentowi w oddziale psychiatrycznym, chroniąc wizerunek innych pacjentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba, która będzie prowadziła pozalekcyjne zajęcia z nauki tańca z młodzieżą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie osłony zastosować w razie przekroczenia dopuszczalnego natężenia hałasu ultradźwiękowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jaki trzeba osiągać stan zatrudnienia w miesiącu, aby być zobowiązanym do wpłat na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jak należy obliczyć dochód z umowy zlecenia w sprawie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak należy ustalić przychody i koszty z tytułu transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ocenić ofertę złożoną przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ prowadzący postępowanie w sprawie ustalenia linii brzegowej, jeżeli jedna ze stron zmarła?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać podwyższenia zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo sporządzić listę płac dla małżonka zatrudnionego na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczać zagranicznych kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć nierezydenta, któremu polska firma finansuje pakiet medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozumieć zapis, że wynagrodzenie z umowy zlecenia winno być płacone miesięcznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak ująć środki pieniężne w kasie na 31.12, na kontach jednostki budżetowej i organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak zaksięgować na kontach miesięczne zestawienie opłat za przejazdy autostradą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Kiedy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej staje się kosztem pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy sprzedaż akcji w Y skutkuje przejściem pod właściwość tzw. "dużego" urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Który adres osoby fizycznej winien być podany w JPK - adres zamieszkania czy prowadzenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Od jakiego momentu należy ustalić prawo strony do zasiłku rodzinnego i dodatków na dzieci w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy należy się wyrównanie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy należy wziąć pod uwagę korektę zeznania podatkowego w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób firma powinna obliczyć uzyskane poziomy odzysku i recyklingu zużytych opon?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób fundacja powinna wypełnić zeznanie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób niemiecki rezydent powinien rozliczyć się w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób oblicza się wynagrodzenie pracownika, który pracuje w systemie akordowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach wydatek poniesiony na montaż zbiornika na dzierżawionym gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić na potrzeby uzyskania dofinansowania z PFRON, czy przedsiębiorca jest podmiotem powiązanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Z jaką datą wystawić świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Z jakim dniem powinna nastąpić zmiana urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne