Questions and answers

Jakich księgowań należy dokonać w przypadku sprzedaży złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaki dokument powinien żądać pracownik Gminy, aby sprawdzić szczelność zbiornika bezodpływowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać kandydat na stanowisko pedagoga szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe ma małżonek po śmierci drugiego małżonka, z którym prowadził spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje otrzymanie towaru nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie środki ochrony prawnej przysługują inwestorowi na bezczynność i przewlekłość działań SKO?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jak liczyć dochód z wydzierżawionego gospodarstwa rolnego do programu Czyste powietrze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak należy analizować pracę biblioteki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy doliczyć praktyki zawodowe do wysługi lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak należy obliczyć ekwiwalent za urlop nauczyciela feryjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak należy prawidłowo aktualizować kwotę dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy prawidłowo sformułować zapisy w statucie szkoły dotyczące jego dyrekcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy prawidłowo sformułować zapisy w statucie zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy wypłacić wynagrodzenie dla nauczycielki przebywającej na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak obniżyć składkę zdrowotną do wysokości zaliczki na PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak pod rządami nowego PZP należy sporządzić pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo powinno wyglądać potwierdzenie udzielenia świadczenia zdrowotnego przez położną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach zagraniczny VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozumieć rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych wymienionych w § 2 r.s.u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak zaklasyfikować zakres prac związanych z planowanym poszerzeniem plaży i dostępu do wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jak zaksięgować zakup licencji na okres 3 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak zakwalifikować podziemne, szczelne składowanie odpadów niebezpiecznych w zbiornikach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Kiedy dyrektor szkoły powinien przekształcić podstawę prawną stosunku pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kiedy wystąpi prawo do korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kto i na jakiej podstawie może uznać, że ciek jest deficytowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Kto jest osobą prawną w świetle przepisów prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kto może prowadzić kurs dla pilarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób w stowarzyszeniu powinien zostać wykazany w sprawozdaniu finansowym wynik roku ubiegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób wykazać na liście płac dopłatę do wynajmowanego mieszkania, jaką pracownik otrzymuje od pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach wydatek związany ze stworzeniem projektu koncepcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Za który rok należy złożyć CBR-R w przypadku przekroczenia kwoty progowej w 2020 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Z jakiego pensum należy liczyć zajęcia logopedyczne nauczyciela przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem "innego dokumentu" potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Co pracownik gminy ma zrobić, aby pozyskać dane dot. wywiezionych ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Cz p.o. zastępcy dyrektora ds. medycznych w SP ZOZ może reprezentować ten podmiot w sądzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy budowa linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia powinna być uzgodniona z Wodami Polskimi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy budowa przyłączy telekomunikacyjnych wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy darowizna na rzecz DPS może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

czy darowizny na walkę z COVID-19 można ujmować w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy deszczownia szpulowa jest urządzeniem wodnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy dochody z Wielkiej Brytanii należy wykazać w polskim rozliczeniu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dopłaty do spółki komandytowej generują przychody podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy do programu ,,Czyste Powietrze'' wliczać dochód z gospodarstwa rolnego wydzierżawionego na 10 lat córce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy drugi rodzic powinien na oświadczeniu potwierdzić że nie będzie korzystał z uprawnień rodzicielskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zawrzeć umowy na usługi na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dziennik budowy wydawany jest w terminie 3 dni z urzędu, czy na wniosek inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy e-skierowanie pacjenta należy drukować i załączać do papierowej dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy garaże nie muszą być parterowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na dystrybucję wody podziemnej bez uzdatniania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy karty paliwowe powinny być zasilane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne