Questions and answers

Jakim zamawiającym jest komunalna spółka z o.o., w której jedynym wspólnikiem jest jednostka samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jaki zapis w regulaminie ZFŚS może zostać uznany za nieprawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT podatnik powinien opodatkować dostawę telefonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak należy wykazać w bilansie saldo konta rozrachunki z właścicielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak opodatkować przychód z tytułu pośrednictwa przy doładowywaniu kart przedpłaconych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż książek wydanych we własnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ująć wyrównanie wynagrodzenia rocznego za lata ubiegłe w księgach jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2017 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jak uzasadnić odstąpienie od wykonywania pomiarów czynników szkodliwych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie bhp-owca?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak zaksięgować przychód i dochód z tytułu służebności przesyłu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2017 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak zaksięgować zaliczki na poczet zysku z rozliczeń ze wspólnikami w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Kto w imieniu konsorcjum może odebrać ofertę wycofaną z przetargu przed otwarciem ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2017 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Od kiedy powinna być naliczana amortyzacja podatkowa urządzeń medycznych w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Pod jakim kodem powinny zostać zakwalifikowane uwodnione osady ściekowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jakich sytuacjach lekarz oraz fizjoterapeuta mogą odmówić leczenia/wykonania zabiegu pacjentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien dokonywać prawidłowo fakturowania w systemie stock invioce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca może wskazywać argumenty dotyczące powiązanej spółki z upadłością?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W jaki sposób spółka powinna księgować podatek akcyzowy od zużytej energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć kwotę opłaty na podstawie art. 49f ustawy o rehabilitacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2017 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych duplikaty faktur dotyczące zakupu środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co w sytuacji jak zleceniobiorca nie będzie terminowo przesyłał wykazu przepracowanych godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy do badania stanu technicznego instalacji piorunochronnych są wymagane uprawnienia budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy do terminu na wniesienie odwołania stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy dowóz na zajęcia specjalne można rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy gaśnice o pojemności 6 litrów podlegają przeglądom UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy jest obowiązek zwrócenia zobowiązanemu kwoty w wysokości 0,20 zł, która powstała wskutek nadpłaty grzywny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy można cofnąć decyzję przyznającą stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Czym różni się hodowanie od utrzymywania charta?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy na budowę pomostu na zbiorniku wodnym sklasyfikowanym jako nieużytek wymagane jest zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od należności wypłacanych przedsiębiorcy z Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nieodpłatna cesja skapitalizowanych odsetek podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy normy czasu pracy farmaceuty różnią się w zależności od statusu podmiotu, jaki go zatrudnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy obywatel Ukrainy, który pracował cały rok w Polsce, może odliczyć ulgę na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy odpis aktualizujący należy zaliczać w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy odszkodowania płacone na rzecz zleceniodawcy można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy opodatkowaniu VAT podlega obciążenie za bezumowne korzystanie z lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma prawo do skorzystania z odliczenia 2280 zł na przewodnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy osobie, która pobiera świadczenie pielęgnacyjne, przysługuje zasiłek pogrzebowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy osobie, która ukończyła 65 lat, można przyznać zasiłek stały ze względu na wiek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy podatnik może wynająć gabinety lekarzom nie tracąc prawa do opodatkowania kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik musi skorygować zaliczkę, skoro cel, w jakim została udzielona, nie został zrealizowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik nabywający w imieniu klientów usługi noclegowe, powinien pobrane od nich opłaty wykazywać jako przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy podwójną zapłatę należy potraktować jako zaliczkę i objąć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy pokój hotelowy może być samodzielnym lokalem użytkowym w myśl ustawy o własności lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy pożyczka udzielona spółce przez spółkę matkę spółki matki podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne