Questions and answers

Czym się różni oświetlenie awaryjne od ewakuacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy należy uzyskać zezwolenie na wycięcie zadrzewień śródpolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy na odbiór gruzu od właścicieli nieruchomości należy uzyskać wpis do działalności regulowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy nazwa refakturowanej usługi musi być identyczna z nazwą usługi z faktury pierwotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy obudowa mostu przenośnika wymaga dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy osoba wykonująca usługi kosztorysowania i nadzoru budowlanego może rozliczać się ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik powinnien rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy po zmarłym podatniku spadkobiercy mogą się ubiegać o zwrot ulgi podatkowej z tytułu wyszkolenia uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracodawca może zawiesić wypłatę ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownika samorządowego można zatrudnić na umowę zlecenia bez ogłaszania konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy pracownik laboratorium ma prawo zażądać kserokopii dowodu osobistego w przypadku zlecenia krew-karty?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Czy pracownikowi, któremu wręczono wypowiedzenie zmieniające z 1 etatu na 0,8 etatu przysługuje odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony w zadaniowym czasie pracy na obszarze całego kraju, może rozliczać kilometrówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przedsiębiorca winien złożyć oświadczenie o ilości godzin przeznaczonych na realizację usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy przepisy nakładają obowiązek zachowania należytej koncentracji podczas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy sfinansowane przez pracodawcę koszty specjalistycznych badań pracownika stanowią opodatkowany przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy w świadectwie pracy należy zamieszczać informacje po zajęciach komorniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy w zeznaniu rocznym składanym w Polsce podatnik uwzględnia dochody zagraniczne z początku roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający może żądać, by ostatnia sztuka zamówionych opakowań była sprzedane jako niepełna?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy zamieszczenie zdjęcia pracownika na identyfikatorze wymaga jego zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż lamp LED wraz z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak często szkoła powinna przeprowadzać inwentaryzację zbiorów bibliotecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakich zapisów w PKPiR powinien dokonać podatnik, który zrezygnował ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jakie informacje należy umieścić w rocznej analizie zdarzeń potencjalnie wypadkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Jakie wymagania powinien spełniać zwijak do folii przed dopuszczeniem go do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zakup aplikacji w sklepie internetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy ustalić podstawę opodatkowania przy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak podatnik VAT powinien ująć w PKPiR prowadzonej metodą uproszczoną zakup towarów (import z Chin) oraz wykazać w remanencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ w sytuacji, gdy rolnik zlikwidował rów, czym spowodował podtopienie działek sąsiednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak przeprowadzić korektę błędnie wykazanych danych w bilansie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak przeprowadzić procedurę zamówienia z wolnej ręki dla zakładu budżetowego gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak rozliczać straty z działalności strefowej i pozastrefowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak rozliczać zlecenie wykonywane za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć dochody uzyskiwane w Arabii Saudyjskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć podatek naliczony na fakturze wystawionej przez biegłego dla sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć prawidłowo na gruncie VAT sprzedaż zdemontowanych klimatyzatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne