Questions and answers

Czy umowa na wypłatę prowizji od obrotu powinna zostać podatkowo rozliczona jak umowa zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w szkolnych planach nauczania dla szkół specjalnych przewidziane są godziny z religii?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamawiający może żądać dokumentów z ZUS, US i KRK dla podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Czy zmiana urzędu skarbowego wymaga złożenia nowego pełnomocnictwa i wniesienia na nowo opłaty za jego udzielenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką umowę można zawrzeć z modelem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jakie koszty ponosi pracodawca w związku z działalnością zakładowej organizacji związkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jakie są wymagania bhp dla pracy w nocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Walczak Agnieszka | Nieaktualne

Jakie są zasady odliczenia VAT od nabycia samochodu fiat fiorino?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje przekazanie bonów wspólnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jakie wpływy klasyfikować do paragrafu 094?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Jak należy naliczyć składki przedsiębiorcy, który zmienił pracodawcę, u którego wykonywał pracę na etacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak naliczać ulgę podatkową i zaliczki przy sporządzaniu listy płac za styczeń 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak obliczyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak obliczyć wysokość zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ w przypadku zbiegu zasiłku stałego i emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować koszt udziału własnego w szkodzie, którym spółka została obciążona?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować przychody wyrobów gotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczać abonamenty medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać przychody i koszty związane z zakupem udziałów w zysku firmy recyklingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczać wynagrodzenie wypłacane Włochowi za pracę we Włoszech?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach wydatki na badania nowego typu panela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak wykazać w sprawozdaniu finansowym zawarte transakcje między spółkami na niewielkie kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak zaprzestanie sprawowania opieki przez osobę pobierającą wpływa na prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy od usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kim jest opiekun prawny, a kim jest opiekun faktyczny na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kto przeprowadza procedurę zmiany granic obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Na jaki okres należy wydać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych z boiska sportowego do potoku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Od kiedy należy zmieniać odpłatność za pobyt w DPS w przypadku waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W jakiej pozycji bilansu wykazuje się dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udział w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

W jakiej wartości powinien być ujęty koszt podatkowy w ramach "odwrócenia zatorów podatkowych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły zawiesza nauczyciela religii w pełnieniu obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy wykazać w bilansie kwotę podatku VAT należnego i naliczonego od importowanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

W jaki sposób należy zakwalifikować lampy owadobójcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób organ administracji geologicznej może sprawdzić czy przedsiębiorca sporządził operat ewidencyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć sprzedaż praw autorskich podmiotowi gospodarczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób spółka ma księgować koszty na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę za prace remontowo-elektryczne na statku angielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Co stanowi podstawę do odliczenia VAT z tytułu importu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy do umowy o staż należy stosować minimalną stawkę godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy działka sklasyfikowana jako Ws stanowi nieruchomość gruntową w myśl art. 4 pr. bud.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy egzekucja zasądzonych alimentów może nastąpić na wniosek kierownika GOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne