Questions and answers

Czy ośrodek pomocy społecznej może na wniosek klienta wydać zaświadczenie o korzystaniu z pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pomieszczenie pracy stałej może bezpośrednio przylegać do pomieszczenia z transformatorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zawarcie umowy ramowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej można zastosować procedurę odwróconą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak rozliczać przychody i koszty uzyskane w ramach konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości opodatkować grunt pod działalność sportowo-rekreacyjną (strzelnica)?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Którzy nauczyciele powinni podwyższyć kwalifikacje do nauczania po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jakich sytuacjach wygasa upoważnienie stałe udzielone agencji celnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Od kiedy firma powinna liczyć zdyskontowaną wartość poniesionych wydatków w SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy instytut badawczy może dokonać jednorazowej amortyzacji licencji na oprogramowanie o wartości 8.032 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy prace polegające na przebudowie rowu melioracji wodnej szczegółowej można zrealizować na podstawie zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jaki sposób należy poprawnie uzupełnić świadectwa uczniów obecnych klas II i III branżowej szkoły I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy można udzielić zamówienia na świadczenie usług serwisowych na ponad 4 lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy nauczyciel może po przeniesieniu otrzymać nową umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy sprzedaż węgla na rzecz przedszkola niepublicznego korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo rozliczyć przedstawione transakcje z zagranicznymi kontrahentami?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy opodatkować wydatki na wyżywienie przekraczające kwotę diet?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób skorygować przychód niewykazany w prawidłowym momencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy likwidacja stawu rybnego wykonanego na podstawie pozwolenia wodnoprawnego również wymagała uzyskania tej decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Na jakiej podstawie należy zatrudnić pracownika w celu zastępstwa nieobecnego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

W jakim terminie należy rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, który ubiega się o rentę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób nowe Prawo wodne wpłynie na wszczęte i niezakończone postępowania wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Na jaki okres można przyznać stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jakie dokumenty musi przedstawić pracodawcy pracownik ubiegający się o przejście na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy okres pracy po złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest legalnym zatrudnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na usługę transportu z uwzględnieniem różnych terminów świadczenia usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy koszty pośrednictwa i obsługi prawnej należy wliczać do wartości początkowej nabytej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wliczyć do składu rodziny dłużnika alimentacyjnego, jeżeli mieszka razem z wierzycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przejęcie składników majątkowych likwidowanej spółki kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca ma podstawę do obniżenia wymiaru urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wydaje się zezwolenia na płoszenie ptaków?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wykonanie nawiertu do istniejącej studni głębinowej wymaga pozwolenia na budowę czy dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jakie dane powinna zawierać faktura wystawiana przez australijską spółkę posiadająca oddział w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel zatrudniany na stanowisku pedagoga szkolnego w branżowej szkole I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy do składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ ma zastosowanie art. 14 ust. 2 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Strzeżyński Łukasz | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć VAT w przypadku faktury za dostawę towarów w leasingu finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zmiana nazwy komórki organizacyjnej wymaga wręczenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy opisana transakcja będzie opodatkowana podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak najprościej przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z.o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wybór podatku liniowego dokonany po terminie ma zastosowanie do kolejnych lat podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wypłata świadczeń urlopowych jest obowiązkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy po obniżeniu wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. 65-letni emeryt będzie mógł dorobić bez ograniczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracownik może świadczyć pracę z Maroka zdalnie i czy może być opodatkowany w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób korygować przychody przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy do sprzedaży blachy firmie rumuńskiej należy zastosować odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne