Questions and answers

Czy w kosztach podatkowych można ująć wydatki poniesione przed rozpoczęciem wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca może zrezygnować z indywidualnego czasu pracy dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jak ustalić efekt zachęty dla ponownie zatrudnianego pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jakie składki należy odprowadzić do ZUS od żołnierza zawodowego, który pobiera stypendium sportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy JST może przekazać składniki majątkowe do stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jaki sposób obliczana będzie opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy instytucja sprzedawcy odpadów funkcjonuje mimo tego, że BDO nie została jeszcze utworzona?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób firma powinna upewnić się, że stosowane przez nią opakowania nie zawierają metali ciężkich?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Na jaki okres można przydzielać godziny nauczania języka polskiego dla cudzoziemców?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy namawianie do postępowania wbrew prawu jest czynem uchybiającym godności nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy szkoła powinna założyć arkusz ocen dla ucznia, który w trakcie roku szkolnego przenosi się do innej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Do ilu dni pracownica ma prawo do opieki płatnej przez ZUS z tytułu opieki nad chorym mężem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku asystenta rodziny należą się okulary korekcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak opodatkować wynagrodzenie studenta narodowości hiszpańskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy pracownik obsługi ma obowiązek wykorzystać urlop przed rozwiązaniem stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy wskazana czynność przekazania ziemi urodzajnej stanowi odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba na stanowisku nauczyciela przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Po ilu latach pracy pracownik nabędzie prawo do emerytury z FUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jakich formalności trzeba dochować aby zatrudnić na umowę o pracę pracowników z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w przypadku wyznaczania dnia wolnego za pracę w niedzielę pracodawca może wskazać sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy spółce matce grożą jakieś sankcje w związku z tym, że spółka obca nie wystawiła faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy świadczenie rodzicielskie stanowi dochód uzyskany w myśl ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy odrzucić ofertę wykonawcy, który nie podał wymaganej nazwy handlowej oferowanego przedmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy odrzucić ofertę wykonawcy, który nie zgodził się na poprawienie w ofercie stawki podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy o zgłoszeniu się do celów VAT w Niemczech należy powiadomić urząd skarbowy w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy inwestor, który w trakcie budowy domu wykonał drenaż wokół budynku, powinien obecnie wystąpić o pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna przyjęcia ucznia do szkoły specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy dodatkowe dni wolne od nauki po reformie oświaty można wykorzystać 2 i 3 listopada?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy firma wykonująca usługi na terenie Niemiec może korzystać ze zwolnienia z VAT w Polsce ?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki jest status (inwestor/główny wykonawca) dewelopera w przedstawionych przypadkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak wyegzekwować błąd projektanta zwiększający koszty budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy możliwość zmiany przeznaczenia lokali socjalnych lub mieszkań chronionych dotyczy również zasobu komunalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Węgrzyn Gabriel | Nieaktualne

Czy na terenie oznaczonym w mpzp jako ML można wybudować dom seniora?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo ująć od strony VAT następujące zdarzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy statut szkoły może zawierać zapis o funkcjonowaniu dwóch odrębnych rad rodziców, każda w jednym budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

W którym miesiącu spółka teraz powinna uwzględnić podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy w świadectwie pracy należy zapisać odbyte przez pracownika dwutygodniowe ćwiczenia wojskowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy przepisy dotyczące przesłaniania odnoszą się do wszystkich okien w pomieszczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy dostawa towarów oraz ich montaż generują przychód w dwóch różnych momentach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy do rozwiązania umowy o pracę dochodzi z chwilą nadejścia określonego przez strony terminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy budynek rekreacji indywidualnej musi być wyposażony w instalację elektryczną i wodociągowo-kanalizacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż samochodu, który znajduje się we Włoszech?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy audytor wewnętrzny może być zatrudniony w komórce zamówień publicznych u tego samego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury od notariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ustalić przychody i koszty wspólnika, który sprzedaje ogół praw i obowiązków w spółce osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy urzędnik samorządowy może otrzymywać kilka dodatków specjalnych w tych samym czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dodatek specjalny powinien być pomniejszony o dni urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne