Questions and answers

Czy błędny numer działki we wniosku o pozwolenie na budowę jest brakiem formalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy dochody uzyskiwane w ramach spółki komandytowej podlegają opodatkowaniu w momencie wypłaty na rzecz wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy dywidenda przypadająca wspólnotowej spółce-matce jest zwolniona od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy generalna zmiana wizualna salonu stanowi ulepszenie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jeżeli podmiotem uzyskującym przychody jest polska firma, to jest obowiązek poboru podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy kary za sprzedaż towarów bez atestów można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kocił gazowy powinien być zamontowany w osobnym pomieszczeniu, tj. kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy koszt pakietu serwisowego podwyższa wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy można przyjąć ofertę wykonawcy, który nie wskazał nazw podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy na każdy udzielony rabat podatnik musi wystawiać fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy na podstawie symbolu SWW/KU można określić stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel jest pracownikiem placówki nieferyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielowi odbywającemu studia podyplomowe w systemie zaocznym przysługują płatne urlopy szkoleniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy nauczyciel zatrudniany w szkole na okres trzech miesięcy powinien dostarczyć zaświadczenie o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy od samochodu ciężarowego Renault Master można odliczać cały VAT od zakupionego paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy od zakupu kasy fiskalnej w jednostce organizacyjnej miasta po centralizacji rozliczeń VAT przysługuje odliczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy opłacona wyższa składka wypadkowa może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy organ może wydać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do rowu z działek, dla których nie ustalono MPZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Czy organ podatkowy może odmówić wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu opłaty uzdrowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy paczki dla dzieci muszą być różnicowanie co do wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik będzie mógł wystawiać fakturę sprzedaży marżę na sprzedaż używanych mebli?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo opodatkowuje sprzedaż monet jako sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podnajem środka trwałego można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy powiat może zawrzeć umowę z organizacją pozarządową na jego promowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy pracodawca może żądać od pracownika podania w kwestionariuszu osobowym informacji o nazwisku rodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa należy wystawić świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracownik palący e-papierosy może palić w palarni razem z pracownikami palącymi tradycyjne papierosy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przedsiębiorca może podpisać z żona umowę zlecenia i zgłosić ją do ubezpieczeń z kodem 041100?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy przy umowie zleceniu i emeryturze należy płacić ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Czy sam fakt meldunku bez działalności w Niemczech będzie zobowiązywał do opłacania tam składek na ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy sprzedaż zabudowanego gruntu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w procedurze odwróconej zamawiający wzywa wykonawcę do wyjaśnienia niejednoznacznej treści oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy w rozkładzie czasu pracy pracownika niepełnoetatowego pracodawca może ująć pracę ponadwymiarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wspólnik spółki z.o.o. powinien zwrócić dywidendę wypłaconą przed zatwierdzeniem rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wycofanie samochodu ze środków trwałych na cele osobiste, będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydatek na film reklamowy można ująć w kosztach w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne