Questions and answers

Czy elektronarzędzia należy poddawać kontrolom stanu technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy jest określony kąt nachylenia pochylni po jakiej może jechać wózek widłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Majer Roman | Aktualne

Czy kierownicy mogą zostać wybrani na przedstawicieli pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy należy się urlop okolicznościowy z tytułu ślubu dziecka żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy opieka nad dzieckiem przesunie termin rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy OPS w pierwszej kolejności powinien rozpatrzyć złożony wniosek o przyznanie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy posiadanie statusu narkomana uprawnia do bezpłatnych świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy pracodawca może zapewniać pracownikom nocleg na własny koszt?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy pracownik ma obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy stacje ładowania oraz pantografy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowle?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy szpital jest zobowiązany do powiadomienia gminy o zaistnieniu obowiązku pochówku w formie pisemnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze uchylić ojcu dziecka i przyznać matce, z którą dziecko zamieszkuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych na dziale produkcji można wprowadzić zarządzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zawód fizjoterapeuty zaliczany jest do prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Do jakiej kategorii należy kwalifikować sklep o powierzchni 500 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaka jest procedura przeniesienia pielęgniarki z innego oddziału na tzw. oddział covidowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Jakie dane osobowe dotyczące uczniów z niepełnosprawnościami dyrektor szkoły może przekazać do j.s.t.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie są zasady postępowania z substancjami CMR?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakimi stawkami ryczałtu należy opodatkować usługi sprzedaży oraz sprzątania wymienione w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy obliczać dotację na dofinansowanie sprzętu lub oprogramowania nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak opodatkować przychody uzyskane ze streamowania gier na Twitchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć wartość przychodu poszczególnym pracownikom z tytułu noclegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak ustalić dochód do zasiłku okresowego z tytułu zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak zaksięgować w PKPiR dokonanej w lutym 2021 korekty struktury VAT dotyczącej stycznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kto powinien prowadzić obsługę administracyjną i finansową żłobka gminnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto zgłasza do inspekcji pracy wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Za ile miesięcy należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co można zrobić w sytuacji, kiedy zwolnienie lekarskie pracownika nie pojawiło się w systemie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy budowa zbiornika na deszczówkę wymaga dokonania zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy czas przygotowania się do służby wlicza się do czasu pracy policjanta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy dyrektor SPZOZ (pogotowie) potrzebuje zgody zarządu powiatu lub starosty, aby móc wykonywać pracę zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy ewentualny wynajem na cele mieszkaniowe powinien być ze stawką ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy gmina musi mieć uchwalony gminny program ochrony zdrowia psychicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Misiejko Adrian | Aktualne

Czy gmina musi się zgodzić na instalację kamer w domu w której jest współwłaścicielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy lokalizacja inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej jest zgodna z ustaleniami MPZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne