Questions and answers

Kto w przypadku śmierci pracodawcy powinien złożyć deklarację rozliczeniową DRA?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Na kogo należy nałożyć obowiązek likwidacji studni: na właściciela działki, czy instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Od kiedy organ może przyznać klientowi zasiłek okresowy po zasiłku stałym i w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakim terminie przedsiębiorca powinien przekazać do ZUS deklarację rozliczeniową ZUS DRA korygującą dane?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób wnieść do spółki cywilnej wyposażenie i towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować ujawnienie nadwyżki półproduktów i wyrobów gotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W której pozycji w bilansie ująć saldo konta 351 (należności z tytułu dostaw i usług)?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy badanie próbki w warunkach badania przyśpieszonego może być inne niż określone w rozporządzeniu 10/2011?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Kondrat Mariusz | Nieaktualne

Czy chronionemu działaczowi związkowemu można czasowo powierzyć inną pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy elektryczne wózki widłowe i paletowe są sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy istnieją uregulowania dotyczące procedury zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wniosek strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy kandydatami wojewody do rady oddziału wojewódzkiego NFZ mogą być osoby zatrudnione w urzędzie wojewódzkim?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy kierowca korzystający z aplikacji UBER musi posiadać licencję na przewóz osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy można pobudować szambo z kręgów betonowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy można przekazać pracownikowi mienie poprzez wskazanie tego faktu w zakresie jego obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego bez podłączenia wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy nauczyciele włączanego w struktury szkoły podstawowej gimnazjum podlegają ochronie przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy organ może przyjąć zgłoszenie budowy garażu bez wymaganego wyposażenia w instalację oświetleniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy organ powinien wydać zezwolenie na zbieranie odpadów złomu, jeżeli podmiot nie posiada decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Nieaktualne

Czy powierzenie stanowiska urzędniczego wymaga przeprowadzenia konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy świadczenie pieniężne za rekomendację kandydata do pracy można nazwać premią?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy transakcja refakturowania kosztów transportu jest obciążona lokalnym VAT 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy umieszczenie osoby w ZOL stanowi przesłankę uchylenia decyzji przyznającej zasiłek dla opiekunów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy usługi montażu stacji zlewnych ścieków podlegają odwrotnemu obciążeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wniosek o wystawienie DPR może zostać złożony w formie maila?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy wydatki na realizację projektu fundacja powinna zaliczyć do bieżących kosztów podatkowych, czy rozliczyć w czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wypłatę zasiłku macierzyńskiego należy przekazać do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy zakaz realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby niepełnosprawne może być uznany za niegodny z Konstytucją RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy zamawiający musi przeprowadzić przetarg na oprogramowanie do zarządzania siecią?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy za opony, które pomimo sprzedaży zostały z kraju wywiezione, należy uiścić opłatę produktową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć urządzenie do zgrzewania kołków?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakiego najdłuższego okresu rękojmi może żądać zamawiający od wykonawcy na wykonanie robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Jakiej procedury wymaga budowa placu manewrowego na potrzeby szkoły nauki jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Jakie wartości dopuszczalne obowiązują dla ścieków zawierających chrom?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Jaki kurs należy przyjąć, w jakim momencie ująć transakcję w deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować przy pobraniu podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy obliczyć wartość ryczałtu za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy rozumieć "przekazywanie" SIWZ wykonawcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jak obliczać wysokość dotacji oświatowej na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w innej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Jak podatnik powinien zaewidencjonować wydane gratisy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinno postąpić biuro rachunkowe, gdy klient nie składa dokumentów w terminie określonym w umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak prawidłowo ewidencjonować wpłaty wspólników na pokrycie udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne