Pytania i odpowiedzi

Czy wolno tankować olej napędowy bezpośrednio do ciągnika terminalowego z cysterny na terenie zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy w magazynie, gdzie czasowo przebywają maksymalnie dwie osoby, należy wyznaczyć drogi komunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie instalacje wymagają zgłoszenia a jakie pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy wyjaśnienia pisemne Państwowej Inspekcji Pracy należy przechowywać w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy rodzic uczestniczący w zebraniu może otrzymać kserokopię protokołu z tego zebrania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w celu zaszeregowania pracowników niepedagogicznych bierzemy pod uwagę staż pracy ogólny, czy na danym stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Który organ jest właściwy w sprawie budowy kładki ścieżki rowerowej nad drogą wojewódzką?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2017 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Kto jest zobowiązany do rekultywacji w przypadku zmiany właściciela użytku kopalnianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jakie konsekwencje poniesie przedsiębiorca z powodu braku pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2017 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jak należy postąpić, jeżeli na terenach podlegających wyłączeniu z produkcji istnieje już zabudowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy firma pośrednicząca w obrocie nieruchomościami oraz zarządzająca nimi może wybrać zwolnienie w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak obliczyć pracownikowi socjalnemu przysługujący mu wymiar urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 grudnia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku, gdy osoba uprawniona do zasiłku stałego otrzymuje emeryturę zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 grudnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w przypadku wykonywania usług dźwigiem i przemieszczania towarów należy zastosować odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jakiej wysokości naliczyć VAT przy przekazaniu kiosku na potrzeby prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy spółka z o.o. zarejestrowana w Czechach winna płacić polski CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy opłaty od pozwu mogą stanowić koszt dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy otrzymanie kaucji będzie się wiązało z koniecznością odprowadzenia podatku przez udziałowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Na ile wcześniej należy powiadomić nauczyciela, że będzie on miał zastępstwa doraźne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się czas obowiązywania umowy agencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy określone limity powinny odnosić się do każdej faktury osobno czy do sumy wszystkich faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Dąbrowska Dorota | Aktualne

Czy należy zlikwidować działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy powinna być zastosowana procedura odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy firma obowiązana jest ponosić opłaty za korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy możliwe jest wyznaczenie dnia wolnego za 11.11 w dniu 22.12.2017 r. przy 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Co należy zrobić z nieodebranymi przez pacjentów płytami CD, na których nagrano wyniki badań obrazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Jak ocenić wniosek spadkobiorcy o ustalenie zdarzenia medycznego, którego przedmiotem jest zakażenie a nie śmierć pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak zakwalifikować wypadek pracownika w drodze z ośrodka szkoleniowego do hotelu, w czasie delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii może być kierownikiem medycznego laboratorium diagnostycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć usługę korekty tekstu wykonanej dla osoby fizycznej z Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można skorzystać z odliczenia VAT z biletu PKP na którym nie ma wpisanej informacji o ilości przebytych kilometrów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak opodatkować dostawę towaru z montażem poza granicami UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy JPK_VAT powinno zostać sporządzone tylko dla sprzedaży opodatkowanej, czy również dla sprzedaży zwolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy sprzedaż lokali dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia może korzystać ze zwolnienia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy umorzenie odsetek przez bank będzie stanowić przychód do opodatkowania dla spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Kiedy pracę mechanika samochodowego można uznać za pracę w warunkach szczególnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy należy zapłacić odsetki za zwłokę, jeśli obliczona kwota to 8,56 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wynagrodzenie za nieudany transport można uznać jako koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne