Questions and answers

Czy należy doliczyć do dochodu zasiłek macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jakie są konsekwencje sprawienia pogrzebu przez gminę we wzajemnych rozliczeniach z rodziną zmarłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą może dokonać przekształcenia firmy, by uniknąć rejestracji w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać koszty usług świadczonych przez lekarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy podzielić tygodniowy wymiar czasu pracownika samorządowego zatrudnionego na 3/4 etatu na poszczególne dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielka powinna dostać wynagrodzenie chorobowe z powodu ciąży w obu placówkach, w których jest zatrudniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów prawnych rada pedagogiczna może przyjąć do realizacji program rozwijania uzdolnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nabycie ramek od spółki posiadającej siedzibę w Wielkiej Brytanii stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć dochód w przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy uwzględnić dochód rodziny z posiadanego gospodarstwa rolnego ustalając prawo do funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Ile minut trwa godzina zajęć wczesnego wspomagania, a ile rewalidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy spółdzielnie mieszkaniowe stosują przepisy p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jakimi podatkami należy obciążyć transakcję sprzedaży nazwy produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy doliczyć dochód uzyskany z tytułu zatrudnienia na 1/8 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakim terminie powinna być wydana decyzja o ustaleniu prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy organizacja szkolenia z zakresu nauki języka obcego mieści się w PKD 85.59.A?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ustalić przychód spółki z o.o., która wykonuje usługę za osobę fizyczną z zawieszoną działalnością gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy opłaty przygotowawcze pobierane przy zawarciu umowy pożyczki można księgować jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować rezerwy na przyszłe zobowiązania w związku z toczącą się sprawą sądową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy pracownik po zakończeniu zmiany nocnej 13/14 sierpnia o 6:00 rano mógłby przyjść 15 sierpnia na godzinę 22:00?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach opłatę abonamentową wpłaconą na podstawie ustawy o Prokuratorii Generalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy nabycie od kontrahenta z Wielkiej Brytanii kolekcji win odbieranych we Francji podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wydany w ramach reklamy bon towarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozumieć zabudowę mieszkaniową na potrzeby ochrony przed hałasem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy wykonawca powinien wypełnić część IV JEDZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy uczeń nieklasyfikowany na jeden semestr w liceum ogólnokształcącym zdaje egzamin klasyfikacyjny po tym semestrze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy prowadzenie usług w określonym zakresie wyklucza możliwość wyboru formy opodatkowania w formie ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie wychowawcze opiekunowi prawnemu dziecka, jeśli alimenty zasądzone są tylko od ojca dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy Rada Rodziców placówki oświatowej ma obowiązek przechowywać (do wglądu) faktury i dowody księgowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Błaszko Adam | Aktualne

Na jaki okres można zawrzeć umowę z audytorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach zakup oprogramowania wraz z udzieleniem licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy należy przeklasyfikować na nową klasyfikacje środki trwałe, które widnieją na stanie konta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy można odmówić udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli wyloty zostały wykonane nielegalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy w czasie urlopu wychowawczego pracownik może podjąć zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób porównać oferty kredytowe różnych banków ?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy nadleśniczy może odmawiać pozytywnego zaopiniowania UPUL bez wskazywania wad przedłożonego projektu UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zamawiający zamieszcza ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w BZP i publikatorze unijnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne