Pytania i odpowiedzi

Kiedy należy stosować podwyższone koszty pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie są przesłanki odrzucenia oferty przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jakie informacje należy umieścić w zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania, zamieszczanym na stronie internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jak należy zwrócić pracownikowi poniesiony przez niego wydatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jakim terminie oddział wojewódzki NFZ powinien udzielić odpowiedzi na pismo świadczeniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Jak opodatkować lokale mieszkalne i użytkowe, które będą wynajmowane zarówno krótko jak i długookresowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kogo w formule zaprojektuj i wybuduj obciąża nieprawidłowa ocena parametrów gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak udzielić urlopu wypoczynkowego jeżeli jesteśmy drugim pracodawcą w pierwszym roku pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy prowadzący działalność gospodarczą może podjąć współpracę z byłym pracodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w przypadku usługi wykupu wierzytelności należy wymagać, by wykonawca zatrudniał pracowników na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy dotacja gminy dla szkoły niepublicznej może być wykorzystywana na zadania inwestycyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy koszt audytu certyfikacyjnego może zostać rozliczony w czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Na jakie urządzenia medyczne zostanie podniesiona stawka VAT po nowelizacji ustawy od nowego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w czasie urlopu wypoczynkowego pracownik może być w gotowości "pod telefonem"?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak powinna być określana podstawa podatku rolnego i leśnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć i jaką stawką amortyzować podręczny rejestrator dźwięku (dyktafon)?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może pokryć z ZFŚS koszty pracowniczego wyjazdu na kręgle?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co jest dochodem do opodatkowania w przypadku sprzedaży samochodu przekazanego na cele prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak ująć w kosztach podatkowych wydatki na remont i wyposażenie apartamentów hotelowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak zaklasyfikować do KŚT ogród wertykalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może sfinansować pracownikowi karnet sportowy ze środków obrotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wprowadzić zakupiony na raty komputer do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy kwota dofinansowania imprezy pracowniczej powinna być doliczona pracownikom do przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką adnotację należy wpisać w arkuszu ocen ucznia, który nie przystąpił do egzaminów poprawkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak amortyzować wykonanie w parku szachownicy z granitowych kostek wraz z figurami do gry?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak prawidłowo wydać pracownikom bony z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak w PIT-11 wykazać świadczenia z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć nabycie prawa użytkowania wieczystego oraz nabyte wraz z nim środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć miejsca parkingowe i jaką stawkę amortyzacyjną zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Jak rozliczyć amortyzację młota do koparki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Czy zakup kosiarki na potrzeby wspólnoty mieszkaniowej na kwotę 2100 zł można zaksięgować bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Według jakiej stawki należy zamortyzować dla celów podatkowych prawa do wydania książki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy pracownik może zrzec się przysługującego mu świadczenia z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć niezamortyzowaną część inwestycji związanej z lokalami w centrum handlowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktu zakupu wyposażenia dzierżawionego pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Na jakie konto powinnam zaksięgować zakup podpisu elektronicznego wraz z czytnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Michalak Marcin | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zakwalifikować należy drukarkę do drukowania zdjęć (odbitek fotograficznych)?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć kompresor olejowy zakupiony do czyszczenia (konserwacji) komputerów, serwera, itp.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć zrobienie instalacji (przyłączy) w obcym obiekcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy ww. instalacje należy traktować jako jedną instalację?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Jak wyegzekwować wykonanie pomiarów jakości popłuczyn odprowadzanych do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy przepisy przewidują obowiązek prowadzenia badań diagnostyki obrazowej całodobowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy prowadzenie dokumentacji medycznej jest pochodną związania jednostki kontraktem z NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy zakład kupujący na własny użytek sprzęt elektroniczny jest wprowadzającym sprzęt elektroniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej należy przeprowadzić ocenę okresową pracowników samorządowych za 2017 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne