Questions and answers

W jaki sposób należy potrącić kwotę zasiłku chorobowego z wynagrodzenia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób objąć pracownika zadaniowym systemem czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jaki sposób powinien postąpić organ, jeżeli na rowie gminnym osoba fizyczna nielegalnie zbudowała zastawkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo wyliczyć dochodu przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego i świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jaki sposób uwzględnić w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia w przetargu na usługi prania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób wprowadzić nieruchomość do ewidencji środków trwałych spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

W której części akt osobowych należy umieścić świadectwo pracy wydane na podstawie art. 97 § 1 Kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć podatek dochodowy oraz składki do ZUS od wynagrodzeń wypłacanych za pracę w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co powinien zrobić starosta w sprawie lasu komunalnego bez ustalonego UPUL, w którym trwa niekontrolowana wycinka?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy brak ważnych badań okresowych stanowi przeszkodę do udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy ekwiwalenty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej są pomocą de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy koszty ponoszone przez spółkę podczas zakupu innej spółki powinny zwiększyć wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy można naliczyć ryczałt noclegowy, jeżeli pracownik nie przedstawił rachunków za noclegi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można przeznaczyć nagrodę zdobytą w konkursie na działalność statutową instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy można zmieniać stawki amortyzacyjne nie zmieniając metody amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy naczepę można zaliczyć do środków trwałych i dokonać jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy na potwierdzenie jakości oferowanych produktów, zamawiający każdorazowo musi wymagać złożenia przez wykonawcę próbek?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy na wykonanie przyłącza wodociągowego lub elektrycznego przez rów należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy nowy proces technologiczny można potraktować jako wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy odpłatne przekazanie osadu ściekowego rolnikowi stanowi dla niego przychód z działalności rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy okres urlopu wypoczynkowego i wypowiedzenie należy uwzględnić w okresie zatrudnienia na świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy okresy pracy w gospodarstwie rolnym można zaliczyć do stażu pracowniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy OPS jest zobligowany do informowania innych instytucji o możliwości popełnienia przestępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy podmiot udostępniający wykonawcy sprzęt musi być jednocześnie podwykonawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien uwzględniać premię w wynagrodzeniu urlopowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownica może wnioskować o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego w wymiarze krótszym niż 8 tygodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przewodniczący komisji przetargowej może jednocześnie wykonywać czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy taborety mogą być stosowane na stanowiskach pracy wymagającej stale pozycji stającej pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy uprzątnięcie urobku po wycince drzew powinno zostać wykonane w trybie usuwania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Nieaktualne

Czy w deklaracji VAT-7 wystarczy wykazać kwotę netto dla importu usług ze stawką ZW po stronie podatku należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wniosek do komisji dyscyplinarnej należy wnieść na specjalnym druku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w procedurze odwróconej zamawiający powinien wykluczyć wykonawcę, którego oferta nie została oceniona jako najkorzystniejsza?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy w przypadku likwidacji stanowiska dyrektor może wypowiedzieć stosunek pracy osobie, która jest w wieku ochronnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wydatki na zakup prezentu dla dyrektora szkoły odchodzącego na emeryturę są wydatkami reprezentacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy wzniesienie tymczasowego ogrodzenia placu budowy należy zaliczyć do wydatków na rozbudowę nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy zakaz przetwarzania odpadów na składowisku dotyczy również nigdy nieeksploatowanej kwatery składowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Nieaktualne

Czy za pierwszą część roku należy złożyć osobne sprawozdanie dla spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy zmiana formy prawnej oznacza dla spółki konieczność zakupienia nowej bazy księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować remont budynku z lokalami o powierzchni do 150 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kroki należy podjąć aby przekwalifikować import usług na nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jakie kryteria należy brać pod uwagę przy określeniu granic instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Gall Marek | Aktualne