Questions and answers

Jakie uprawnienia ma ojciec nowo narodzonego dziecka, jeżeli matka dziecka jest bezrobotna?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy definiować pojęcie zmiany zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 59 u.p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2017 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Jak po centralizacji VAT powinno prawidłowo wyglądać rozliczenie między jednostkami w gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo ująć należności podatkowe po centralizacji w sprawozdaniach Rb-28S oraz Rb-27S?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2017 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo wypełnić dokument TAX FREE?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo zweryfikować prawo do świadczeń rodzinnych z uwzględnieniem zasady "złotówka za złotówkę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak wpłynie podwyższenie składki chorobowej na wysokość zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak w programie księgowym wpisywać numery dokumentów, aby były zgodne ze standardami JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak wygląda wzór pisma do pracownika o zwrot zapłaconej za niego składki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak zakwalifikować przedmiot zamówienia, którym jest modernizacja sekretariatu zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2017 r., Sendrowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy następuje upływ terminu przedawnienia w odniesieniu do niewykorzystanej części urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za zmierzenie drzewa przed wycinką?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Kto powinien ustawić znak D-15, tj. zarządca drogi czy PKS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć wysokość zasiłku stałego po wznowionym postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć składki od przychodów uzyskanych z tytułu umów o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować przekazanie udziałowcowi biletów na mecz piłkarski?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Za jaki okres przy składaniu wniosku VAT-REF spółka może ubiegać się o zwrot 170 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Co powinien zrobić pracodawca w sytuacji, gdy były pracownik nie odebrał z poczty deklaracji PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy czasowo wolne stanowisko urzędnicze można obsadzić w ramach umowy na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy dochodzi do eksportu pośredniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dokument służący do ustalenia punktacji danej oferty może zostać uzupełniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy dyrektor przedszkola publicznego może przejść na emeryturę w ciągu roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy jeśli pracownik jest w okresie ochronnym przed emeryturą to firma musi z nim przedłużać umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy jeżeli wydatek nie jest definitywnym, to może być uznany za koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy konieczne jest wystawianie faktury VAT marża na zaliczki, jeżeli nie wiadomo jak tę marżę obliczyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy na działce pod linią niskiego napięcia można postawić budynek rekreacyjny do 35 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy nauczyciel w wieku 54 lat może przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy na wniosek Żandarmerii Wojskowej organ powinien udzielić jej informacji na temat procedury Niebieskiej Karty?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy odczynniki sprzętu diagnostycznego zwiększają wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy osoba odpowiedzialna za naliczanie wynagrodzeń powinna być informowana o wypadkach przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne na córkę może ubiegać się o usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy podatniczka prawidłowo zastosowała mechanizm odwrotnego obciążenia przy odsprzedaży zużytych komputerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT, który zapłacił przy nabyciu towaru ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury, za którą nie zapłacił?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podlega podatkowi u źródła usługa badania jakości oleju i filtracji oleju do wtryskarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału rezerwowego rodzi dla wspólników przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy polska spółka powinna zarejestrować się do VAT na terenie Czech, aby odzyskać podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy polska spółka z o.o. przyjmując płatność od kursanta z Ukrainy musi wystawiać na to jakiś dokument?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy po nowelizacji p.z.p. z czerwca 2016 r. nadal obowiązują zamówienia uzupełniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy popiół z domowych kotłowni może być składnikiem strukturalnym w produkcji kompostu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu przed nabyciem do niego prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy pracownika, który przechodzi na emeryturę obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy przychody ze sprzedaży towarów na terytorium Niemiec podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne