Questions and answers

Czy sklep, w którym pozostała spora ilość niesprzedanych roślin, może przekazać je ogrodowi zoologicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób udzielić dnia wolnego za święto przypadające w sobotę pracownikowi, który kończy zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaki wpływ ma przerwanie nauki na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć prewspółczynnik dla zakładu budżetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy udziałowiec spółki z o.o., który posiada 99% udziałów podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Który organ jest właściwy do wydania pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej na terenie kolejowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Co należy zrobić z dowodem osobistym zmarłego pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Czy można w drodze bezprzetargowej wydzierżawić ogródek warzywny dotychczasowemu dzierżawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jakie maksymalne obciążenie po podniesieniu pracownik może zawiesić na wyprostowanych rękach?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy podświetlenie reklamy podlega przepisom ustawy - Prawo budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

W jaki sposób uczeń powinien uzupełnić różnice programowe w liceum ogólnokształcącym, do którego się przeniósł?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie wychowawcze, jeśli do 30.09.2017 r. strona otrzymywała stypendium stażowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

W jakim okresie spółka powinna odliczyć podatek VAT od faktur częściowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy zmienić termin składania ofert w przypadku zmiany ilości zamawianego przedmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Na jakim paragrafie dochodów należy zakwalifikować opłatę za elektroniczną kartę obiadową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Na co należy zwrócić uwagę podpisując umowę z firmą belgijską na dostarczanie wody do nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki organ powinien prowadzić postępowanie w sprawie zbiornika na ścieki, który nie posiada szczelnego dna i ścian?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jak należy wystawić fakturę za usługę transportową na trasie Serbia-Polska-Włochy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak powinno prawidłowo wyglądać księgowanie kar umownych potrącanych z wynagrodzenia zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy umowa zawarta w formie aktu notarialnego jest nieważna w części dotyczącej pobranego nienależnie podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy w protokole powypadkowym można umieścić dane z nieważnego dowodu osobistego osoby poszkodowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jaką opłatę pobrać za budynek garażowy w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Kto wypłaca pracownikowi wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Na jakich warunkach rodzina może ubiegać się o przydzielenie asystenta w ramach ustawy "za życiem"?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie dane powinien analizować organ wydający zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy udzielając zamówień w ramach programu Erasmus+ należy stosować przepisy p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy firma, która oznacza pojazdy do przewozu odpadów literą A, powinna zmienić ich oznakowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć stół magnetyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wino wydawane w celach reklamowych może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy karty multisport zakupione dla pracowników i zleceniobiorców generują po ich stronie przychody podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownica może korzystać z ochrony przedemerytalnej, jeżeli już wcześniej korzystała z takiej ochrony?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

W jaki sposób rozliczać w kosztach zakup impulsów na przejazd płatną autostradą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający może potrącić z wynagrodzenia podwykonawcy kary umowne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy można połączyć przetarg na roboty budowlane i dostawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak ustalić powiązania kapitałowe pomiędzy spółkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego może być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak spółka powinna zaksięgować zakup usługi od firmy duńskiej, z którą jest powiązana kapitałowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy wynajem obiektów sportowych dla mieszkańców gminy, klubów sportowych i innych podmiotów podlega opodatkowaniu stawką 8 %

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pracownik przechodzący na wcześniejszą emeryturę nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jak rozliczyć urlop okolicznościowy pracownika, który zamierza wykorzystać ten urlop w dniu, w którym zaczyna 24-godzinną zmianę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób należy zaprezentować w bilansie niewpłacone dopłaty do kapitału rezerwowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy na prośbę pracownika pracodawca może ponownie wysłać świadectwo pracy za pośrednictwem poczty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Czy związek międzygminny może przeprowadzić przetarg w imieniu spółki komunalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

W jakim czasie zamawiający odpowiada na pytania wykonawców do treści SIWZ, jeśli skrócono termin składania ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy odrzucić ofertę wykonawcy, który wskazał cenę brutto zamiast ceny netto za przedmiot, który stanowi kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne